Speleoškola

Za nami je 6. ročník Speleoškoly

22.06.2017 16:03
Speleoškola pre verejnosť už vstúpila do povedomia ako tradičné podujatie organizované speleoklubmi z Bratislavy a Trnavy v polovici júna. Tento rok sa Speleoškola konala v čase od 15. do 18. júna na obvyklom mieste s ubytovaním v Chate Cementár. Podobne ako po minulé...

Druhý ročník speleoškoly (13.-16. jún 2013)

19.06.2013 07:16
Keď sme minulý rok o takomto čase hodnotili práve skončenú speleoškolu pre verejnosť, zaumienili sme si pokračovať aj naďalej. Tento rok sme teda už nešli do neznáma, ale vedeli sme čo treba zachovať a čo vylepšiť. Termín sme zvolili rovnaký, t.j. predĺžený víkend v strede júna, kedy...

Speleoškola úspešne za nami

19.06.2012 15:47
V nedeľu poobede sa rozdaním certifikátov ukončil štvordňový kurz jaskyniarstva pre záujemcov spomedzi širokej verejnosti. Zrekapitulujme si priebeh speleoškoly, ktorá sa konala v Borinskom krase v dňoch14.-17.júna 2012. Do obce Borinka dorazili všetci desiati účastníci...