Ostatné

V sekcii ostatné sú uverejňované príspevky Speleo Bratislava a prehliadke, výskume, prieskume, objavovaní, postupe, ochrane a dokumentácii krasu z ostatných krasových lokalít Slovenska, zahraničia a Jaskyniarskych týždňov.
Samostaný podcelok tvorí kategória "speleopotápanie", kde sú uverejňované príspevky z prieksumenej činnosti našej speleopotápačskej skupiny.