O nás

Jaskyniarská skupina Speleo Bratislava je jednou z 51 jaskyniarskych skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS).

História skupiny sa začína písať koncom marca roku 1946, kedy do oblasti Homôľskych Karpát prichádza biológ prof. Karol Silnický, pedagóg z Trnavskej Univerzity, spolu so svojimi spolupracovníkmi (zväčša študenti). V rámci svojho "krúžku" začínajú so systematickým prieskumom Borinského krasu. Ten však koncom 50. rokov 20. stor., pre technické možnosti vtedajšej doby, začína stagnovať. Oživenie nastáva v druhej polovici 60. rokov 20. stor. kedy do tejto oblasti prichádzajú mladý táborníci z trampského hnutia. Popri svojich aktivitách sa začínajú zaujímať aj o okolité jaskyne a spolu s pamätníkmi Silnického skupiny v nich začínajú sondovať. V lete 1969 sa koná jaskyniarska škola pod hlavičkou Slovenskej únie táborníkov. Po jej skončení absolventi zakladajú  v októbri 1969, oblastnú skupinu č. 20 Bratislava, ako organizačnú zložku SSS. Jej prvým predsedom sa stáva Ing. Ivan Cebecauer. Skupina postupne báda v Borinskom krase a blízkom okolí (Červený kameň, Cajlanský kras, kras Devínskych Karpát), s menšími, či väčšími úspechmi. V polovici 90. rokov do svojho záujmového územia priberá (pre "oživenie") aj kras Východnej časti Vysokých Tatier (masív Úplazu v Javorovej doline) a severnú časť Belianskych Tatier (masív Nového vrchu).

 

Prehľad predsedov Speleo Bratislava od začiatku systematického bádania v Borinskom krase
prof. Karol Silnický (vedúci jaskyniarskeho krúžku) 1946-1969
Ing. Ivan Cebecauer (1. predseda OS) 1969-1986
RNDr. Vladimír Nosko, CSc. 1986-1988
Ľudovít Varjú 1988-1991
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD. 1991-2014
Ing. Pavol Červeň 2014-doteraz

 

Terénna základňa skupiny speleo Bratislava sa nachádza v chatovej oblasti Košariská nad obcou Borinka v Malých Karpatoch. Je situovaná v centre Borinského krasu s časovým rozostupom (pešým prístupom) 15minút až 1 hodina od jaskýň. V rokoch 2010-2011 prebehla jej kompletná rekonštrukcia a základňa je nami navšetevovaná prakticky každý víkend.

V Borinskom krase evidujeme vyše 50 jaskýň z ktorých sú v súčastnosti najčastejšie navštevované a skúmané: jaskyňa Sedmička, Ananásová jaskyňa, Borinský jaskynný systém (systém jaskýň Stará Garda - Jubilejná - Majková), systém jaskýň Jazvečí hrad-Viktória a Silnického jaskyňa.

 

V rámci Speleo Bratislava sa v roku 2014 sformovala a pod vedením J. Blaha funguje speleopotápačská skupina Speleo Bratislava, ktorí potápačským prieskumom objavujú a dokumentujú jaskyne ako v samotnom Borinskom krase, tak i v iných krasových lokalitách Slovenska, napr. Slovenský kras, Brestovská jaskyňa atď.

 

Aktivita jaskyniarov Speleo BA sa sústreduje na prieskum, propagáciu, ochranu a mapovanie jaskýň. Spolu s členmi Speleoklubu Trnava sa každoročne od roku 2011 podieľame na organizovaný verejnosti prístupnej akcie - Speleoškola. Okrem toho udržiavame priateľské kontakty s ostatnými Malokarpatskými jaskyniarskymi klubmi - jaskyniari Plavecké Podhradie, OS Čachtice a už vyššie spomenutým speleoklub Trnava. Okrem blízkych jaskyniarskych klubov sa zúčasťňujeme na akciách a udržiavame priateľské kontakty aj so vzdialenejšími skupinami najmä  - Speleoklub Banská Bystrica, Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, Speleoclub Nicolaus a Oblastná skupina Jána Majku. Pravideľne sa zúčastňujeme na akciách vedených pod záštitou Slovenskej speleologickej spoločnosti

 

Slovenská speleologická spoločnosť združuje záujemcov o poznávanie, výskum, dokumentáciu, registráciu a ochranu krasu a jaskýň. Založená bola v roku 1949 a v súčasnosti má na Slovensku 760 členov. V krasových oblastiach s rozlohou približne 2 700 km2 evidujú jaskyniari vyše 7 200 jaskýň. Najdlhším na Slovensku je Demänovský jaskynný systém dlhý 35 358 m a najhlbším je systém Hipmanových jaskýň v Nízkych Tatrách, ktorý dosahuje hĺbku 495 m. SSS je členom Medzinárodnej speleologickej únie. Výsledky jaskyniari publikujú v časopise Spravodaj SSS, v zborníku Slovenský kras a rôznych ďalších zborníkoch a publikáciách.

Kontakt

V prípade záujmu o činnosť v jaskyniarskej skupine Speleo Bratislava nás môžete osobne navštíviť na adrese Lodenica UK - Centrum univerzitného športu, Botanická 7, Bratislava, každú stredu od 20.30 do 21.30 h, alebo nás kontaktovať na telefónnych číslach: 

0908 797 809 (Pavol Červeň - vedúci skupiny)

0904 141 186 (Peter Magdolen - podpredseda SSS) *Kontakt pre exkurzie

0918 110 013 (Ján Blaho - vedúci speleopotápačov Speleo Bratislava)

prípadne 02/45249400 (Tomáš Ďurka), 0904 143 564 (Peter Čarný), 0903 504 013 (Matej Ševčík).

Fotogaléria

Územná pôsobnosť jaskyniarov Speleo Bratislava

 • Malé Karpaty: 1. Borinský kras
                           2. Cajlanský kras
                           3. kras Devínskej kobyli
 • Vysoké a Belianske Tatry (4.)

                 

                                                

Stanovy združenia jaskyniarov Speleo Bratislava

Stanovy združenia jaskyniarov Speleo Bratislava.doc (47 kB)

Zoznam členov Speleo Bratislava v roku 2018

V roku 2018 evidujeme 40 platných členov:

Členovia:

 1. Adam Marcel
 2. Ančák Jozef
 3. Budinsky Kamil
 4. Cibulková Jana
 5. Čarný Peter
 6. Čermák Miloš
 7. Červeň Pavol
 8. Dočolomanský Radovan
 9. Ďurka Tomáš
 10. Ďurková Eva
 11. Fillo Igor
 12. Filipčíková Petronela
 13. Hadriová Katarína
 14. Igaz Csaba
 15. Ivanický Miroslav
 16. Juris Andrej
 17. Kučerová Adela
 18. Kučera Martina
 19. Lehotská Blanka
 20. Lehotský Roman
 21. Magdolen Peter
 22. Malíková Jana
 23. Martin Móži
 24. Miklánek Ondrej
 25. Mitro Peter
 26. Mucha Vladimír
 27. Nevařil Radko
 28. Roman Antoška
 29. Sliva Ľubomír
 30. Slovák Juraj
 31. Strelková Lucia
 32. Ševčík Matej
 33. Ševčík Peter
 34. Ševeček Michaô
 35. Tekel Pavel
 36. Trávnik Jozef
 37. Trávnik Ondrej
 38. Uherová Lea
 39. Vaculčík Viktor
 40. Varjú Ľudovíť