Vzdelácie aktivity našej skupiny

Vzdelávacie aktivity našich jaskyniarov

28.09.2011 13:41
Minulý týždeň dvaja (Marcel Adam a Csaba Igaz) z našej skupiny mali možnosť sa zúčasniť akcie, ktorá bola zameraná na zvýšenie záujmu rómskych žiakov o prírodovedné predmety. Navštívili sme základnú školu v Šumiaci, s prevažne rómskymi žiakmi a potom jedinečnú...

vzdelávanie a výchova

16.10.2010 10:01
V piatok 15. 10. 2010 sa konali dve prednášky pre mimoriadne nadané deti v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na tému SPELEOLÓGIA a JASKYNIARSTVO. Nosnou témou bolo priblížiť procesy vzniku a vývoja krasových fenoménov v prírode. V prvej časti prednášky sa lektor Mgr. Martin Kučera upriamil...