Speleoškola úspešne za nami

19.06.2012 15:47

V nedeľu poobede sa rozdaním certifikátov ukončil štvordňový kurz jaskyniarstva pre záujemcov spomedzi širokej verejnosti. Zrekapitulujme si priebeh speleoškoly, ktorá sa konala v Borinskom krase v dňoch14.-17.júna 2012.

Do obce Borinka dorazili všetci desiati účastníci v štvrtok ráno a odtiaľ sa presunuli už spolu so Sašom Lačným na miesto ubytovania na chate Cementár. Vlastný program začal po nevyhnutných organizačných procedúrach, ako bolo ubytovanie a prevzatie výstroje, uvítacím slovom predsedu SSS Bohuša Kortmana. Nasledovali prednášky Petra Magdolena o bezpečnosti pri speleologickej činnosti a o výstroji a výzbroji v jaskyniarstve. V popoludňajších hodinách už frekventanti vstúpili do podzemia a navštívili jaskyňu Sedmička. Z pôvodne plánovanej nenáročnej exkurzie sa vďaka zostupu Bahennou chodbou na riečisko v hĺbke -40 m stala previerka fyzických schopností účastníkov školy. Tak sme zistili, že nikto netrpí klaustrofóbiou a hoci boli patrične zničení, majú všetci frekventanti potrebnú kondíciu. Po večeri ešte nasledovala prednáška Tomáša Láncoša o stolových horách Venezuely, kde pôsobil v rámci vedecko-speleologickej expedície. Druhý deň jaskyniarskej školy bol v dopoludňajších hodinách v znamení teoretickej speleológie, keď Sašo Lačný predniesol prednášky: Základy geológie v speleológii, Vznik a vývoj krasu a Postupy pri speleologickom prieskume. Vzápätí demonštroval využitie takýchto poznatkov pri objavoch v Trstínskej vodnej priepasti. Prednáška Pavla Pokrievku o fotografovaní v jaskyniach sa presunula na poobedňajší termín a po nej nasledovala exkurzia do jaskyne Stará garda s prevažne vertikálnym priebehom chodieb. Viacerí účastníci dosiahli aj úplne dno v hĺbke -96 m. Náročný pohyb po fixných i lanových rebríkoch kurzantov  nevyčerpal a so záujmom si ešte po neskorej večeri vypočuli prednášku Blanky a Romana Lehotských o netopieroch v našich jaskyniach. Oživením bolo predvádzaní živého netopiera, ako aj počúvaní preletujúcich jedincov pomocou ultrazvukových detektorov. Sobota bola venovaná jednolanovej technike. Najprv Martin Kočkovský predniesol teoretický úvod a potom si účastníci prakticky nacvičovali pohyb po lanách zavesených na stromoch za chatou. Nádejným lezcom sa venoval väčší počet inštruktorov (M. Kočkovský, A. Lačný, M. Mikuš, D. Moravanský, P. Pokrievka a M. Zvonár). Po obede si frekventanti vyskúšali zostup a výstup po lane v reálnych jaskynných podmienkach, konkrétne v 15 m hlbokej Hlavnej studni jaskynného systému Veľké Prepadlé. Zároveň si prezreli staré časti jaskyne po prvý sifón v hĺbke -55 m. Neskoro večer ešte P. Magdolen predniesol prednášku o speleológii na Slovensku a vo svete. Aj keď sa sobotný večer očakávane predĺžil spoločenskou zábavou až do skorých ranných hodín, nezlomní účastníci absolvovali kompletný nedeľný program venovaný speleologickému mapovaniu. Na teoretickú prednášku A. Lačného nadviazal praktický výcvik zameriavania priebehu hlavných chodieb v Zbojníckej jaskyni. Kurz bol zakončený v nedeľu po obede slávnostným vyhodnotením.

Ak nerátame modriny, tak sa nikomu z účastníkov neprihodili žiadne fyzické ani psychické ujmy. Hlavný prínos speleoškoly vidíme v získaní nových záujemcov o jaskyniarstvo, čo potvrdili  viacerí zúčastnení a snáď sa z nich stanú členovia klubov a skupín. Organizátori zase získali skúsenosti a inšpiráciu pre ďalšie zlepšenie takéhoto podujatia. Veríme, že historicky prvý ročník jaskyniarskej školy pre verejnosť nebude posledný. Poďakovanie patrí okrem prednášateľov a vyššie spomenutých inštruktorov aj Csabovi Igazovi za pomoc pri sprevádzaní , no najmä chatárovi Tomášovi Bališovi z Cementárky, ktorý sa staral o jedlo a prispel k podujatiu bezplatnou stravou pre prednášajúcich.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Speleoškola úspešne za nami