Za nami je 6. ročník Speleoškoly

22.06.2017 16:03

Speleoškola pre verejnosť už vstúpila do povedomia ako tradičné podujatie organizované speleoklubmi z Bratislavy a Trnavy v polovici júna. Tento rok sa Speleoškola konala v čase od 15. do 18. júna na obvyklom mieste s ubytovaním v Chate Cementár. Podobne ako po minulé roky, program pozostával z dopoludňajších prednášok, resp. nácviku jednolanovej techniky a poobedných exkurzií do jaskýň Borinského krasu. Počet účastníkov bol 17, takže do náročnejších jaskýň išli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Čo treba vyzdvihnúť, je skutočnosť, že prechod Borinským systémom absolvovali všetci účastníci, pričom jedna skupiny v náročnom smere zo Starej gardy do Majkovej jaskyne. Všetky prednášky a exkurzie prebehli podľa stanoveného programu a neporušili ho ani piatkové prehánky s búrkou, keď blesk zasiahol strom na lúke oproti základni. O horiaci strom sa neskôr postarali hasiči z Malaciek. Novou prednáškou bolo potápanie v jaskyniach, kde M. Ševeček predstavil činnosť ich pracovného tímu pri prieskume Riečnej jaskyne. V nedeľu poobede sme tak spokojne mohli rozdať účastnícke certifikáty s konštatovaním, že nikomu sa nič nestalo a všetci účastníci splnili program. K úspešnému priebehu Speleoškoly prispeli prednášajúci: T. Csibri, J. Halama, A. Lačný, T. Lanczoš, R. Lehotský, P. Magdolen, P. Staník, M. Ševčík a M. Ševeček a tiež inštruktori na lane a v jaskyniach: M. Adam, J. Blaho, R. Dočolomanský, P. Filipčíková, J. Halama, T. Lanczoš, P. Magdolen, O. Miklánek, M. Mikuš, D. Moravanský, M. Móži, L. Strelková, M. Ševčík a P. Ševčík. Ohromné ocenenie si zaslúži dvojica J. Cibulková a B. Blahová, ktorá sa nepretržite starala o stravu pre účastníkov a organizačný tím, v sobotu sa s táborníckym gulášom pripojili A. Lačný a P. Tekel.

 

Peter Magdolen

Fotogaléria