Druhý ročník speleoškoly (13.-16. jún 2013)

19.06.2013 07:16

Keď sme minulý rok o takomto čase hodnotili práve skončenú speleoškolu pre verejnosť, zaumienili sme si pokračovať aj naďalej. Tento rok sme teda už nešli do neznáma, ale vedeli sme čo treba zachovať a čo vylepšiť. Termín sme zvolili rovnaký, t.j. predĺžený víkend v strede júna, kedy ešte nie sú dovolenky, ale už býva príjemné letné počasie. Podujatiu sme nerobili zvláštnu reklamu, prihlásilo sa rovnako ako vlani desať uchádzačov, čo sa zdá byť optimálny počet. Pre náhle zdravotné problémy sa jeden uchádzač tesne pred akciou odhlásil, takže reálne školu absolvovalo deväť frekventantov.

            Priebeh speleoškoly

        Po príchode vo štvrtok ráno na miesto diania a ubytovaní sa účastníkov škola začala príhovorom B. Kortmana, predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Nasledovala prednáška o bezpečnosti pri speleologickej činnosti spolu s vysvetlením a ukážkami výstroje a výzbroje jaskyniara (P. Magdolen). Ďalšiu prednášku mal P. Staník o ochrane krasu a jaskýň. Ten istý lektor pokračoval aj poobede prednáškou o fotografovaní v jaskyniach. Po sérii prednášok bola konečne prvá exkurzia do jaskyne; účastníci prešli relatívne nenáročnými partiami jaskyne Sedmička. Po večeri si záujemcovia vypočuli prednášku o netopieroch od R. Lehotského. Plánovaný odchyt netopierov už za šera sa nevydaril, netopiere kvôli studenému večeru bez hmyzu nelietali. Aspoň si všetci prezreli nastavené siete na lapanie netopierov, ktoré obetavo nainštalovala B. Lehotská s asistentkou. Druhý deň kurzu bolo dopoludnie vyplnené prednáškami o geológii, geomorfológii a o metódach výskumu jaskýň (A. Lačný). Poobede bola na pláne vertikálna časť jaskyne Stará garda. Takmer všetci účastníci zostúpili až na dno v hĺbke -96 m. Piatková večerná prednáška bola venovaná rozšíreniu krasu a jaskýň na Slovensku a vo svete (P. Magdolen). Sobota bola v znamení jednolanovej techniky. Po úvodnej prednáške M. Kočkovského si všetci frekventanti vyskúšali pohyb po lane v okolí základne bratislavských jaskyniarov. Poobede si získané vedomosti precvičili v podzemí pri zdolávaní Hlavnej studne jaskynného systému Veľké Prepadlé. Za studňou pokračovala prehliadka starej časti jaskyne, štyria účastníci prešli aj ďalej tesnými chodbami cez polosifón až k sifónu na konci Pstruhovej chodby. Neskôr večer bol na programe jaskyniarsky guláš s posedením pri ohni až do neskorých nočných hodín. Nedeľná ranná prednáška predstavila základy mapovania jaskýň (A. Lačný) a neskôr na teóriu nadviazala praktická ukážka v jaskyni Notre Dame. Súčasne si frekventanti prezreli vchody do malých jaskýň v okolí, ako aj vstup do ponorovej jaskyne Ananásová. V nedeľu poobede mal pútavú prednášku o jaskyniach stolových hôr vo Venezuele T. Lánczoš a kurz bol ukončený vyhodnotením spojeným s odovzdávaním certifikátov.

 

        Zhodnotenie podujatia

      Hlavnou zmenou v porovnaní s prvým ročníkom bolo ubytovanie v Zapadnutom kúte, keďže plánovaná chata Cementárka je v rekonštrukcii. Obmedzené možnosti stravovania i využívania prednáškovej miestnosti vyriešili organizátori nasadením vlastných kapacít tak pri príprave jedla, ako aj využitím jaskyniarskej základne na prednášky s prezentáciami. Podľa odozvy účastníkov sa im to celkom vydarilo. V terénnych exkurziách došlo k zmene pri jaskyni s ukážkou mapovania, kedy sa namiesto Zbojníckej jaskyne, kde boli problémy s miestnym osadníkom, navštívila jaskyňa Notre Dame a v priľahlom teréne sa dali ukázať aj ďalšie menšie jaskyne. Novinkou školy bol guláš s posedením pri ohni, čo plánujeme zaradiť aj do nasledujúceho ročníka.  O úspešný priebeh speleoškoly sa okrem pekného počasia zaslúžili vyššie uvedení prednášatelia, tím zabezpečujúci stravu: K. Javorová, J. Cibulková, K. Veningerová, M. Vrabec, jaskyniari zabezpečujúci podzemné exkurzie a inštaláciu lán: R. Dočolomanský, M. Mikuš, Cs. Igaz a M. Adam, ako aj vedúca zariadenia Zapadnutý kút A. Rakická bez ktorej pomoci by sme museli podujatie odložiť.  V rovnako pozitívnej nálade sa dúfajme uskutoční o rok aj tretí ročník, na ktorý sa už môžeme tešiť. 

 

P. Magdolen, A. Lačný