Vzdelávacie aktivity našich jaskyniarov

28.09.2011 13:41

Minulý týždeň dvaja (Marcel Adam a Csaba Igaz) z našej skupiny mali možnosť sa zúčasniť akcie, ktorá bola zameraná na zvýšenie záujmu rómskych žiakov o prírodovedné predmety. Navštívili sme základnú školu v Šumiaci, s prevažne rómskymi žiakmi a potom jedinečnú internátnu základnú školu s osemročným gymnáziom v Kremnici. Úlohou malej skupiny „vedcov“ z Univerzity Komenského bolo zaujímavo podať základy niektorých prírodných vied, chémie, fyziky a geológie. Napriek tomu, že my s Marcelom sme mali na starosti chémiu, cez reakciu karbidu s vodou sme do našich aktivít zamontovali aj jaskyniarstvo, s demonštráciou jaskyniarskej prilby s karbidovým svetlom, ktorú nám zapožičal Maťo Kučera. Môžeme povedať, že tieto aktivity boli veľkým zážitkom nielen pre žiakov, ale aj pre nás samých. Decká reagovali veľmi pohotovo na naše otázky a prejavili neuveriteľnú aktivitu a záujem, čo je zásluhou tých niekoľko učiteľov, ktorí do práce s týmito žiakmi vložia viac ako celého človeka. Veď si to pozrite sami na fotkách.

Z času na čas aj my organizujeme aktivity trochu iného typu so snahou zakomponovať zážitkovú pedagogiku do vyučovania geológie na základných školách, v čom je Marcel priekopníkom na Slovensku. V júni sme exkurziu na Sandberg absolvovali s dvoma triedami a tento rok plánujeme navštíviť aspoň s jednou triedou aj okolie Súľovských skál. Záujemcovia o tieto exkurzie si môžu prečítať príspevok v časopise Biológia, Ekológia, Chémia s názvom Aplikácia zážitkovej pedagogiky vo vyučovaní prírodopisu v ôsmom ročníku ZŠ.

Cs.I.

 

Fotogaléria: Vzdelávacie aktivity naších jaskyniarov