vzdelávanie a výchova

16.10.2010 10:01

V piatok 15. 10. 2010 sa konali dve prednášky pre mimoriadne nadané deti v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na tému SPELEOLÓGIA a JASKYNIARSTVO. Nosnou témou bolo priblížiť procesy vzniku a vývoja krasových fenoménov v prírode. V prvej časti prednášky sa lektor Mgr. Martin Kučera upriamil na povrchové formy krasovej krajiny a podpovrchové - jaskynné prostredie. Pre deti bol atraktívnou formou priblížený najmä svet jaskýň. Rozprávalo sa o vzniku, čo môžeme v jaskyni vidieť, aké živočíchy v jaskyni žijú... Druhá časť prinášala poznatky zo života jaskyniara. Prácu na objavovaní jaskýň a jaskynných priestorov, dokumentácia jaskýň a kreslenie mapy a v neposlednom rade ochrana jaskýň. Na prednášku prišiel aj štáb oblastnej televízie Nové Mesto, ktorým bol poskytnutý rozhovor. Celkový dojem z prednášky bol výborný a tešíme sa na ďalšie vzdelávanie mládeže a odovzdávanie poznatkov a vedomostí v rámci speleológie.