Zbojnícka jaskyňa – kadiaľ voda odteká?

26.01.2015 21:05

 

Dňa 17. 1. 2015 sme pokračovali v sprístupňovaní dlhodobejšieho pracoviska v Zbojničke. Prístup tvoria priestranné chodby na konci pohodlne zúžené do klesajúcej chodby, ktorá sa stáča a opäť stúpa v miernom sklone. Práve v mieste ohybu bolo pozorované strácanie sa vody do neznáma. K pracovisku bola nainštalovaná lanovka s bandaskou. Na akcii sa vyskúšal vrátok, ale nemal požadovaný efekt a tak sa prešlo pri ťahaní na klasický manuál.

Na pracovisku bolo dostatok kamenia z predošlej akcie, ktoré sme transportovali von. Samotné miesto potenciálneho postupu bolo zasypané z časti hlinou a z časti hlinitokamenitým sedimentom. Bolo treba rozbiť balvan o veľkosti asi 1/3 m3,  čo sa nam podarilo.

Po skončení akcie je dno vyčistené a treba pokračovať v kopaní, ale aj rozbíjaní podložných vápencových platní. Nabudúce treba zobrať veľké kladivo, ja som na akcii zlomil dve malé.

Celkovo sme vytiahli asi 20-25 bandasiek.

Účastníci akcie: Tomáš a Eva Ďurkovci, Radovan Dočolomanský, Ondro a Ja.

Martin Kučera

 

Fotogaléria: Zbojnická jaskyňa