Záver sezóny

23.10.2012 16:52

    Ako každý rok, aj tento rok sme sa venovali uchovávaniu tradícií a uskutočnili sme Záver sezóny. V skutočnosti však nejde o záver, keďže časy sa menia a jaskyniarska základňa nám dnes už umožňuje pracovať aj v zime. Ide o spoločenskú akciu jaskyniarov zo Speleo Bratislava a širšej oblasti Malých Karpát, ale tiež sympatizantov jaskyniarstva, spojenú s pečením prasaťa na Borinský spôsob. Tento rok sme túto akciu spojili aj s oslavou vzniku manželstva medzi Martinom Kučerom a Hankou Bučekovou, teraz už Kučerovou, ktorým aj touto cestou prajeme len to najlepšie v ich spoločnom živote.

    V sobotu sme sa na impulz Petra Čarného vydali do Ananásovej jaskyne, kde sme sa venovali spriechodneniu koncovej odtokovej plazivky. V súčasnosti je plazivka suchá, aj keď nie vďaka suchému roku. V lete sa tu vybudovala hrádza, ktorá usmerňuje vodu do paralelnej pravej pukliny, v ktorej po necelých dvoch metroch padá smerom dole. Ľavá plazivka po niekolkých metroch vyúsťuje do kolmej pukliny, ktorá vľavo ide asi meter, no prudko sa zužuje, ale vpravo pokračuje ešte aspoň tri metre. Koniec pravej vetvy nevidno, lebo vo výhľade nám bráni kvapeľ s hrúbkou ruky. Vzhľadom na to, že týmto smerom odtekala voda, očakávame, že puklina pôjde aj ďalej. Okrem toho na mieste križovatky lepšie počuť aj vodu z paralelnej pukliny, ako pred križovatkou a navyše odtiaľto aj fúka, takže vzduch sa tu rýchlo čistí. Táto pravá vetva má na šírku 20-30 cm, miestami aj viac, čiže na ďalší postup ju určite bude treba rozširovať.

    Akcii v Ananáske (20. 10. 2012) sa zúčastnili: Peter Čarný, Csaba Igaz, Tomáš Lánczos, Vlado Mucha

   

Cs.I.

 

Fotogaléria: Záver sezóny