Záver sezóny 2010

15.11.2010 13:52

Tradičný záver sezóny sa tohto roku konal pomerne neskoro, ale počasie akcii prialo a zúčastnení boli spokojní. Pretože všetky financie požiera výstavba novej základne, poňali sme oslavy skromnejšie a ako hlavné jedlo nebolo zvyčajné pečené prasa, ale guláš klasického typu. Úlohy kuchára sa zhostil Dalibor Vojta, o kvalite pokrmu svedčí to, že sa pomerne rýchlo v sobotu zjedol a len málo ľudom sa ušla dupľa.

    Pracovná akcia započala už v piatok večer, kedy sme na základni zložili nové okná a v pivnici nasadili nové dvere. Po zakúrení sme sa odobrali do známej country krčmy, kde po niekoľkých zahrievacích kolách dorazili aj spriaznení jaskyniari z trnavského speleoklubu.

   V sobotu sa postupne budovateľského úsilia účastnili viacerí členovia skupiny, ktorí inak do Borinského krasu po celý rok nezavítajú. Kľúčovým bodom bolo dokončenie strechy a osadenie bleskozvodov, čo úspešne završili jaskyniari z Plaveckého Podhradia, menovite M. Blusk, J. Butaš a B. Staštík. Strechárske práce boli náročné a ukončili sa až v nedeľu na obed. Murárske aktivit spočívali v omietaní vnútorných stien. Tým, že sa múry postavili z recyklovaných kvádrov, omietky musia byť hodne hrubé a omietanie sa predlžuje na nekonečný príbeh. Ale je poznať víkendovú činnosť – hlavne na podkroví. Okrem staviteľstva sme podnikli aj aktivity v oblasti dreva, konkrétne sme napílili obkladové drevo zo starej chaty a najmä nachystali kvalitné hrabové drevo na zimu. V nedeľu sme navyše pripravili okenné otvory na pivnici na osadenie okien. Celkovo sa akcie zúčastnili 34 jaskyniarov s priateľmi či rodinnými príslušníkmi. Podujatie splnilo svoj cieľ a dúfame, že sa v tradícii bude pokračovať aj naďalej.

P.M.

Fotogaléria: Záver sezóny 2010