Tri akcie

24.01.2012 09:57

Sobotňajšia akcia už tradične pre istú skupinu jaskyniarov znamená prácu v Majkovej, hlavne po minulotýždňovej úspešnej zvukovej skúške medzi Majkovou jaskyňou a Starou Gardou. Tentokrát sme vyskúšali prácu v novej zostave: Peťo robil na čelbe, Viktor a ja sme sa striedali pri ťahaní a presúvaní vedier smerom ku skládke a Ondro ukladal vyťažený materiál. Celkovo sme vyťažili 36 vedier a postúpili asi o pol metra, no plazivka je oveľa pohodlnejšia, lebo sa podarilo rozbiť aj prekážajúce veľké platne na jej spodku.
Druhá skupina: Tomáš a Eva revízne navštívili Vlčie jamy. Podľa ich slov jaskyňa sa dala ľahko otvoriť napriek tomu, že možno aj dva roky tam už nikto nebol, no vstupné časti voda zaniesla hlinou. Na dobré spriechodnenie jaskyne bude treba zorganizovať akciu a vyťažiť nahromadený materiál.
V nedeľu sme spolu s Kamilom a Ivanom zo skupiny Jána Majku navštívili Sedmičku. V pláne sme mali rozšíriť niektoré ťažko priechodné časti a aj zdokumentovať tamojšiu výzdobu, no ja tieto nedeľňajšie akcie skôr vnímam ako odmenové, keďže ich hlavným cieľom nie je tak práca, ako skôr vnímanie krásy podzemia. A myslím, že s tým, čo sme v ten deň od jaskyne dostali, boli všetci spokojní. Však si to pozrite sami na fotkách.
Sobotňajšej akcie sa zúčastnili: Eva Ďurková, Tomáš Ďurka(Vlčie jamy); Csaba Igaz, Peter Magdolen, Ondrej Trávnik, Viktor Vaculčik (j. Majková).
Nedeľňajšej akcie sa zúčastnili: Kamil Budinský, Ivan Dobrý, Csaba Igaz, Peter Magdolen.

Fotogaléria: Tri akcie

Cs.I.