Tatry

16.11.2010 15:06

V dňoch 25-28. 11. sa plánuje pracovná akcia v Belianských Tatrách. Na pláne je prepojenie j. Kamenné oči s j. Verných. Spať sa bude na Podspádoch u Dzurilu. Bližšie info: viď kontakt.