Stará garda opäť narástla

07.06.2011 12:37

    Po piatkovej večernej akcii, kedy sme v dvojici (Igaz, Magdolen) rozširovali prienikové miesto v Merkaptánovej pukline, sme v nedeľu uskutočnili ďalšiu meračskú akciu. Čo sa týka rozširovania, diery nám vypracoval brat Holúbek ešte pred mesiacom a patrí mu za to naša vďaka. Všetky sme poctivo zrušili, avšak bude treba ešte aspoň jedna takáto akcia, aby sme s prechodom do nových častí boli spokojní. Narobení zo sobotňajších stavebných aktivít sme relatívne skoro začali meranie (pred obedom). Body sme mali osadené a nemali sme ani problém ich nájsť, nakoľko sme si ešte pamätali ich umiestnenie. Zamerali sme spoločný objav s martinskými jaskyniarmi (Turčiansku záhradku) a potom užšie puklinové chodby za Pudingovým dómom. Ostáva nám zamerať krátke prepojenie pôvodnou objavnou chodbou z Pudingového dómu, čo sme už nestihli, pretože najmladšej účastníčke bola zima, a tak sa so svojim otcom pobrala na povrch. Pozostalá dvojica išla podľa plánu bádať do Polnočného dómu, kde sa črtalo pokračovanie v stúpajúcej plazivke. Tú sme po chvíli prekopali, ale dostali sme sa len do slepej kaverny. Rovnako sme pochodili aj v paralelnej plazivke vľavo. Môžeme si pripísať spolu asi 8 nových metrov – očakávali sme však viac. Na záver sme sa ešte pozreli na dno Siene chaosu, kde Csaba zliezol v nestabilnej studni na dno a konštatoval tam pevný masív s možnosťou postupu po kopáčskych prácach a dokonca zaregistroval aj slabý prievan. Toto miesto je najbližšie k Jubilejnej jaskyni a zrejme sa stane budúcim pracoviskom.

    Zaujímavé skutočnosti sa ukázali doma po vynesení nameraných údajov do mapy. Turčianska záhradka smeruje k starým častiam Starej gardy (na vzdialenosť menej ako 20 m) a pozoruhodná vyšla aj presnosť pri uzavretí polygónu ( cca 70 m na 10 zámer), ktorá bola v rozmedzí 1-2 cm. Súčasná dĺžka jaskyne 708 m nie je konečná a dúfame, že v dohľadnom čase pribudnú dalšie desiatky metrov. Nedeľnej meračky sa zúčastnili: Csaba Igaz, Radko Nevaril, Kristína Nevarilová a Peter Magdolen.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Stará garda opäť narástla

......................................................................................................................................................................................................................