Spojenie sa blíži

30.04.2012 13:38

Aj posledný aprílový víkend sme pracovali na prepojení jaskýň Stará garda a Majkova. Na plánovanú piatkovú večernú akciu sa však nedostavil potrebný počet jaskyniarov, a tak sme oproti plánu nešli pracovať z oboch strán, ale zvolili sme len rozširovanie od Starej gardy. Bez väčších problémov sme v trojici prešli celou jaskyňou až na koniec do Hnilej chodby. Prvý úspech bol v tom, že sme našli plastovú fľašku, ktorú sme pred týždňom hodili do pukliny na dne Majkovej jaskyne. Pokrčená fľaška bola presne na dne rozširovanej pukliny v Hnilej chodbe, čo nám potvrdilo správne miesto na prepoj. Nasadili sme teda vrták a pokračovali v rozširovaní dohora. Celkovo sme navŕtali desať dier, niektoré boli viac účinné, niektoré menej a postúpili sme asi 1 m dohora. Vŕtanie dohora má svoje špecifiká, na jednej strane je vŕtanie rýchle, lebo prach z diery vypadáva von, no na druhej strane v nepriaznivej polohe sa svaly na rukách unavujú a prach padá do tváre a hlavne do očí. Ďalšie riziko je pri uvoľňovaní kameňov nad hlavou, keď sa môže posunúť neočakávane veľký blok a zraniť pracovníka. Všetky nástrahy sme však zvládli a vytýčenú úlohu splnili. Svietením do pukliny je vidieť, že hore sa po 1-1,5 m puklina končí a tam niekde by mal byť otvor do Majkovej jaskyne. Budúca akcia bude smerovať na dno Majkovej a ak nie na prvej, tak určite na druhej akcii sa prepojenie stane realitou. Zo Starej gardy trio Marcel, Miky a Peter vyšlo až po polnoci a nebolo síl ani na návštevu pohostinstva. V sobotu sme sa venovali údržbe materiálu a upratovaniu základne. Večer sme si krčmu vynahradili spolu s jaskyniarmi zo sesterskej skupiny Plavecké Podhradie, ktorí prišli na súdružskú návštevu.

Peter Magdolen

Fotogaléria: Spojenie sa blíži