Sedláková diera

08.11.2013 09:33

19.1.2013 sa v Sedlákovej diere konala pracovná akcia, ktorej sa zúčastnili jaskyniari z viacerých jaskyniarskych skupín. Pracovnú akciu v technickom denníku Mario Olšavský hodnotí nasledovne:

V jaskyni boli vykonané dve paralelné akcie. Jedna partia (Huťka & Míšaný) prekopávali koncovú chodbu s cieľom postupu. Druhá skupina Dočolomanský, Šurka, Olšavský sa venovali dolezeniu komína, ktorého časť bola vylezená už pri predposlednej akcii. Všetci traja sa aktívne podieľali na osadení istiacich stanovísk (celkovo 5), istení a samotného postupu. Pri lezení bolo použité už osadené statické lano a tiež donesené dynamické lano na zaistenie postupového lezca. „štandy“ boli zhotovené  z 12 mm kotiev a oceľových plakiet. Lezcom sa podarilo prekonať mierne previsnutú hranu (asi 2-3 m nad posledným vybudovaným istením) a preliezť do viac položenej časti komína, kde bolo vybudované ďalšie istiace stanovisko, pri ktorom sa nachádza mešia puklina s úzkym meandrom. Z tohto stanoviska vyliezol prvolezec Juraj Š. ďalších asi 5-6 metrov a vybudoval najvyššie istiace stanovisko. Komín sa tu už začína mierne zužovať a od posledného štandu je vidieť ešte ďalších asi 5 metrov s predpokladom zalomenia do ľavej strany. Modré statické lano je zapnuté v dvoch najvyšších štandoch. Ostatné všetky nižšie štandy okrem prvotne vybudovaného (R. Nevařil & J. Míšaný) boli demontované. Prvotné stanovisko bolo však prekotvené z dôvodu diagonálneho ukotvenia a nebezpečia predratia lana. Podobne pri zlanení z najvyššej časti komína bolo sme registrovali, že lano odiera na dvoch miestach o ostrú hranu, preto bude nevyhnutné pri najbližšej akcii osadiť dva chrániče lana a dbať na minimálne mechanické namáhanie lezcom, ktorý ich osadí. Pre ďalší postup bude potrebné doniesť ďalšie statické lano. Podmienky v jaskyni boli mimoriadne priaznivé, hlavne pre výrazne nižšiu vlhkosť a nízku tvorbu pár čo podmieňovalo aj výbornú viditeľnosť v lezenom komíne. Jaskyňa  bola de facto najsuchšia za uplynulé návštevy v nej.

Za druhú skupinu Palo Huťka akciu hodnotí nasledovne:

Dostali sme za úlohu kopať na konci jaskyne - zlezením poslednej studne (názov neviem) sa dostaneš po pár metroch k zúženej chodbe končiacej plazivkou. Pred nami tam kopal naposledy Juro Šurka. Keď sme prišli na miesto prekvapila nás voda - jazierko, ktoré vzniklo od poslednej akcie. Šurka nám potvrdil, že keď tam bol naposledy, žiadna voda tam nebola. Žiaľ momentálne tam je jazierko dlhé asi tri metre a hlboké asi 30 cm práve v najnižšom mieste, kde človek potrebuje sedieť, aby mohol kopať. Rozmýšľal som prečo sa tam jazierko vytvorilo, napriek tomu, že nastalo relatívne suché obdobie. V ostatných častiach jaskyne starší účastníci vraveli , že je prekvapujúco málo vody. Logické vysvetlenie ma žiaľ napadlo až na Podspádoch: Z pravej strany po stene steká dolu v malom nenápadnom množstve voda, ktorá stíhala vsakovať popri ľavej stene hlbšie do nižších častí jaskyne. Keď tam minule kopal Šurka, vykopané blato ukladal práve na to miesto pri ľavej stene, kde predtým vsakovala stekajúca voda. Miesto sa upchalo a voda sa začala hromadiť.

Navrhujem preto, keď sa tam pôjde na budúce, aby sa skúsila odkopať ľavá strana steny a hádam si voda nájde opäť cestu ako odtiecť.

Fotogaléria: Sedláková diera