S deťmi do jaskyne 2015

30.06.2015 09:32

Znovu po roku –„pre deti a s deťmi“ –tak by sa v krátkosti dalo nazvať už tradičné  podujatie organizované jaskyniarskym klubom SpeleoBratislava, ktoré tento rok pripadlo na 30.máj. Tentoraz sa mám prihlásilo veľa detí a tak sme vedeli , že nesmieme nič zanedbať a všetko dôkladne organizačne naplánovať.

Na prípravných stretnutiach sme určili program a rozdelili úlohy konkrétnym ľuďom. V priebehu niekoľkých týždňov sa podarilo  zohnať, vyrobiť a zakúpiť potrebný materiál.

Počasie sa po upršanom týždni zlepšilo a sobotné ráno nás uvítalo horúcim slnkom. Tak ako bolo dohodnuté, jaskyniari prišli o 9:00 a účastníci –deti s rodičmi o 9:30. Po kontrole výstroja a doplnení chýbajúcich častí sme sa presunuli k jaskyni „Sedmička“. Vchádzalo s priebežne, tak ako prichádzali rodinky s deťmi. Jaskyniari sa rozptýlili po celej dĺžke prehliadkovej trasy a pomáhali prevažne dospelým prekonávať horšie priechodné úseky. Deti nemali najmenší problém, vošli sa všade a všetko preskúmali. Odvážnejší- nebolo ich málo, sa pozreli aj do jazierkovej chodby a malým okruhom sa vrátili do „veľkého dómu“. Tu jaskyniari rozprávali o tvorbe výzdoby a vzniku jaskyne. Po hodinke v podzemí si na tvárach z jaskyne odnášali úsmev a na oblečení blato. Každé dieťa, ktoré s odvahou preskúmalo jaskyňu dostalo pri východe kartičku, na ktorej bola pečiatka „za odvahu“. Po umytí sa v potoku a presune ku spelochatke pokračoval program opekačkou a obedom. Pohodovú siestu deti využili na zábavu na lanovej preliezačke, rebríkoch a aj na dlhej lanovkovej dráhe. Ďalšiu aktivitu pripravili „jaskynní indiáni“. Lukostreľba, prechod lanovým mostom, zber lesných bylín, vedomostné a tvorivé hry –tieto úlohy absolvovali a dostávali ďalšie pečiatky. Za úspešné zdolanie všetkých úloh nakoniec deti dostali odmeny a samozrejme pamätný list o absolvovaní výpravy do jaskyne.

Nechýbala ani výstava hornín a minerálov, kde sme nielen deťom ale aj rodičom prezentovali jaskyniarske úspechy v Borinskom krase a odpovedali na otázky týkajúce sa činnosti speleoklubu a jaskyniarstva ako takého.

Tohtoročnej akcie sa zúčastnilo 45 detí, 48 rodičov, 22 jaskyniarov a priateľov, ktorým patrí veľká vďaka za krásny deň venovaný hlavne deťom.

Organizačná skupina   Hanka a Radovan Dočolomanskí