Propozície súťažnej výstavy SPELEOFOTOGRAFIA 2012

17.05.2012 09:36

Uzávierka: 31. júla 2012

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva tohto roku pripravuje v poradí už 16. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy fotografií s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia 2012.

Zúčastniť sa môžu všetci záujemcovia o speleologickú fotografiu. Jeden autor môže prihlásiť najviac 10 prác formátu 18 x 24 cm a väčšie. Na zaslaných fotografiách musí byť na zadnej strane uvedené meno autora, presná adresa a názov fotografie. Do súťaže nie je potrebné zasielať žiadne vstupné poplatky. Organizátor nezodpovedá za poškodenie a stratu počas prepravy. Každý účastník získa katalóg a certifikát o účasti.

Zo súťažných fotografií bude v období od 19. 9. do 28. 10. 2012 v priestoroch výstavnej siene  inštalovaná výstava.

Adresa: SPELEOFOTOGRAFIA 2012, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,

ul. 1. mája 38, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Informácie: tel. +421/44/552 20 61, 54 772 38; https://www.smopaj.sk/sk/index.htm

         e-mail: oskova@smopaj.sk;

 

        Prihlášku na súťaž si môžete stiahnuť TU.