Pracovná akcia v sonde utrpenia

22.12.2011 18:54

Na stredňajšej schôdzi sme sa spontálne dohodli, že pred vianocani si dáme ešte jednu porciu riadnej driny. Ráno sa stertáme o ôsmej a vyrážame na základnu. Náš cieľ je postúpiť do hĺbky v sonde utrpenia. Na úvod nás čaká rozmieňanie veľkých blokov, ktoré sú utopené v bahnitej ostrohranej suti. Menšie bloky sa snažíme transportovať pomocou kladky hore do učiteľskej pukliny. Priestor sa značne redukuje a s čoraz väčšími problémami sa dá vôbec otočiť s vedrom plným materiálu. V spodných partiách ťažíme a rozvolňujeme najmä do pravej strany klesajúcu chodbu, do ktorej sa dá na konci akcie aj naplaziť dolu hlavou. Jedna zo strán, pozdĺž ktorej klesáme je veľmi nesúdržná. Lavice vápencov popukaných sa držia už len silou vôle. Odťažený materiál sa rozhodneme uložiť do priestoru pozdĺž pukliny v pozdĺžnom priebehu pukliny. Dôvod je značne nestabilná stena. Počas akcie sme vyťažili 26 vedier prevažne blokov masívu. Odhadnutý postup je asi 2 m s klesaním 1,5 m.

učastíci pracovnej akcie: Martin Kučera, Radko Nevařil a Peter Magdolén

Martin Kučera