Posledná Tatranská akcia 2019

12.12.2019 19:52

Posledná tohtoročná akcia v Belianskych Tatrách bola krátka, ale predsa priniesla poznatky ktoré nám nedajú pokoj do najbližšej jarnej akcie. Výsledkom našej práce na spomínanej lokalite je objasnenie smeru postupu s vyhliadkou na postup do voľných priestorov s intenzívnym prievanom. Poďme ale po poradí.

Počas akcie 26. októbra (sobota) sa v masíve Nový v Belianskych tatrách Radovan Dočolomanský objavil vchod priepasti, ktorú následne preskúmali Matej Ševčík, Peter Ševčík a Pavel Herich. Na najperspektívnejšom mieste na dne ešte v ten deň začali sondovať. Na túto sondážnu prácu sme nadviazali my v sobotu 7.12.2019 v zložení Marcel Adam, Juraj Míšani, Mário Olšavský, Radko Nevařil, Peter Magdolen a Csaba Igaz. Pravdou je, že miesto postupu sme našli až na tretí pokus, pri čom nás spoľahlivo viedol najskôr hukot (čo čiastočne spájame so silným vetrom na povrchu), potom už len prúdenie vzduchu. Na báze stretnutia dvoch stien priepasti už Matej upozornil na odtokové miesto, čo necelý mesiac a pol pred nami aj otvorili. My sme v tejto práci pokračovali, kým sme sa neprekopali do slepej vetvy. Stratil sa aj hukot prievanu, čo nás na miesto doviedlo. Už sme boli rozhodnutí akciu ukončiť, keď Peter rozšíril miesto na dne sondy, ktoré otvoril Radko a hlásil prúdenie vzduchu. Nadšenie sa vrátilo a aspoň natoľko sme otvor rozšírili, aby sme sa mohli na pokračovanie pozrieť.

Ide o nízku chodbu polkruhového tvaru s výškou do 40 cm. Dno chodby tvorí hlinené rebro tiež polkruhového profilu, ktoré sa ťahá pozdĺž celej chodby. Šírka na začiatku je asi meter. Dobrá správa je, že asi po dvoch metroch chodba rastie do šírky aj do výšky. Nevidel som ale ani strop, ani steny chodby, takže predpokladám priestor, kde sa človek aspoň vystrie. Dĺžka je asi 5-6 metrov, zadná stena postupne klesá. Miesto je perspektívne aj rozmermi priestorov, aj intenzitou prúdenia vzduchu. K ďalšiemu postupu bude treba dno celej sondy znížiť k pohodlnej práci, čo vyžaduje aspoň 4-5 jaskyniarov.

Okrem už spomínanej akcie sme žili aj spoločensky: pod taktovkou trénera, Jána Tencera sa pospomínalo na uplynulých 30 rokov od začiatku pôsobenia bratislavských jaskyniarov v Belianskych Tatrách. Oslava sa blíži..

Napísal: Csaba Igaz

Fotogaléria TU.