Po roku znova v Ananáske

06.06.2012 09:12

 

Prvú víkendovú akciu sme vo dvojici (Magdolen, Igaz) absolvovali už v piatok večer, kedy sme sa rozhodli rozšíriť prechod z Majkovej jaskyne do Starej Gardy. Úžinu vo vertikálnej časti prechodu sme upravili piatimi dierami a presunuli sme sa k ďalšej problematickej časti jaskyne Stará garda, k vstupu do Hnilej chodby. Tá bola tak úzka, že doterajších náštevníkov chodby by bolo možné porátať na jednej ruke. Po chvíli vŕtania sa nám podarilo vchod rozšíriť, takže úspešnú akciu sme ukončili ešte pred jedenástou hodinou večer.

 

V sobotu sme sa vydali na akciu do Ananásky, ktorú Peťo Čarný hodnotí nasledovne:

V Ananáske sa vyše roka nekonala žiadna akcia. Csaba prejavil na schôdzi záujem navštíviť túto jaskyňu, tak som došiel v sobotu ráno na chatku preveriť, či to myslel vážne. Pôvodný cieľ akcie, okrem exkurzie pre Csabu, bolo popozerať, v akom stave sú paženia a ako funguje potrubie na konci jaskyne.  Pridali sa aj Miro Potaš a Peter Magdolen. V takto početnej zostave  sme vzali do jaskyne, okrem pajsera a plechu, aj náčinie na rozširovanie chodieb. Paženia neboli poškodené, tak sme bez problémov zliezli na koniec jaskyne. Miro a Csaba si pri svojej prvej návšteve tejto jaskyne poprezerali výzdobu a niečo pofotili. Peter Magdolen našiel ešte zopár nezameraných metrov chodieb / na prítoku podzemného toku /. V koncových častiach toku čakali plastové potrubia tak, ako sme ich minulý rok nainštalovali s Ľudvíkom Krčmárikom. Čiastočne plnili svoj hlavný  účel - odvádzať vodu do ľavej vetvy koncových častí jaskyne. No na tejto akcii plnili aj účel nadvodnej plošiny, z ktorej sa dalo rozširovať bez priameho kontaktu so studenou vodou.  Ten v minulosti nahlodával morál a  brzdil práce. Donesený plech dobre poslúžil ako ochrana potrubia pred padajúcimi kameňmi. Podarilo sa nám rozšíriť dva metre chodby a odpratať vytiahnutú suť. Na akciu nikto nahlas nenadával, tak si ju dovolím vyhodnotiť kladne. Zúčastnení: Csaba Igaz, Miro Potaš, Peter Magdolen a Peter Čarný, ktorý napísal týchto pár riadkov.

 

Posledná víkendová akcia bola venovaná zameraniu spojovacej chodby medzi Majkovou jaskyňou a Starou gardou. Štyria: Marcel Adam, Radko Nevařil, Peter Magdolen a Csaba Igaz sme boli počtom akurát na príjemnú a relatívne rýchlu meračskú akciu. Ja som vrtal body, Marcel s Radkom merali a Peter zaznamenával údaje. Pre prechod sú charakteristické dve úzke trojmetrové vertikály, ktoré sú spojené takmer štvormetrovou plazivkou, ktorá sa na konci zalamuje. Spojenie sme zamerali v dĺžke 13 metrov, čím systém Majková – Stará garda dosiahol dĺžku 1002 metrov.

 

Peter Čarný a Csaba Igaz

 

Fotogaléria: Po roku znova v Ananáske