Plusy a mínusy

17.02.2014 09:08

Sobotňajší zostup do Starej gardy prinieslo neočakávané výsledky. V pozitívnom, aj negatívnom slova zmysle. Podarilo sa objaviť nové priestory v dĺžke asi 60 metrov a bohužiaľ došlo aj k nepríjemnému úrazu.

Očakávaný objav ohlásili už v stredu Miki a Ševo na schôdzi a tak sme sa v sobotu stretli v hojnom počte na základni na Košarisku. Šiesti sme sa vybrali do Starej Gardy, traja išli do Ananásovej jaskyni a Ondro Trávnik k Jaskyni 60. výročia.

V Starej garde sme začali hneď so spríjemnením prístupu ku kľúčovému otvoru na konci Nádejného dómu, kde sme očakávali postup. Počas rozmieňaní viacerých väčších balvanov a následnom upratovaní kameňov si Kamil nešťastne pripučil ukazovák na pravej ruke. Prst chvíľu chladil vo vode jazierka v dóme, no vzhľadom na pretrvávajúcu bolesť sa rozhodol ukončiť akciu.

My ostatní sme po presviedčaní kamenných blokov nakoniec prešli cez otvor, a po prekonaní maličkej vstupnej chodby sme sa ocitli v bludisku, kde nám chvíľu trvalo, kým sme sa zorientovali. Priestory sú medzi balvanmi, takže o nejakých veľkých priestoroch sa nedá hovoriť. Doteraz objavené priestory ťahajú smerom naľavo od Nádejného dómu, čiže nad Jubilejnou jaskyňou. Perspektívne sa ukázali 2 miesta. Prvé je studňa, kde sa Ševovi podarilo dostať na zatiaľ možno najhlbšie miesto tohtoročných objavov a čo je hlavné: zo spodu vanie čerstvý vzduch. Toto miesto sa pravdepodobne v budúcnosti stane pracoviskom č.1, hlavne kvôli relatívne ľahkému prístupu, keďže od miesta prechodu je to vzdialené najviac 20 metrov.

Druhé miesto je asi o ďalších 20 metrov ďalej (stále naľavo a nad úrovňou prechodu) a hlavne je prístupné len po prekonaní nepríjemnej plazivky. Miesto ako prvý zahliadol Šimon, najmladší člen akcie, ktorý počas prác okolo studne preliezol veľkú časť nových priestorov. Ozýval sa stále z iného miesta, raz bol vedľa nás, raz nad nami, no nižšie miesto ako tú spomínanú studňu nenašiel ani on, ani nikto z nás. Druhé perspektívne miesto teda sa otvára z dómu, ktorý je rozmermi asi najväčší zo sobotňajších priestorov, pôdorysne asi 3x3 metre s popukaným stropom, na ktorý sme sa radšej nepozerali. Toto miesto ešte asi nevydalo svoje tajomstvá, keďže sa z neho otvárajú aspoň 4 chodby. Chodba, do ktorej sme sa dostali po zapojení vŕtačky je síce úzka, no tiež s intenzívnym prievanom. Na konci je viacero otvorov v blokovisku, kde by sa dalo pokračovať v objavovaní.

Na záver k akcií v Starej garde ešte pridám, že jaskyňa sa stáva znovu športovou, prekonanie úzkych miest od Sieňa strachu do nových priestorov dá zabrať, čo potvrdia asi všetci účastníci akcie.

Akcie sa v čase od 11.30 do 19.30 zúčastnili: Šimon Ábel, Kamil Budinský, Paľo Červeň, Csaba Igaz, Miki Mikuš, Peter Ševčík.

Po návrate na chatku sme sa dozvedeli, že Kamilovi v Bratislave po röntgene aj doktori potvrdili, že prst má zlomený, čo nám trochu ubralo z radosti po objavoch. Neostáva nám nič iné, ako sa z prípadu poučiť a v budúcnosti robiť opatrnejšie aj keď nás objaviteľská horúčka bude hnať dopredu svetelnou rýchlosťou.

Počas našej akcii v Starej garde Peter Čarný, Ondro Miklánek a Vlado Mucha boli aktívni v Ananásovej jaskyni. Čaro posledné dve akcie v jaskyni zhrnul takto:

Pri prvej tohoročnej akcii / 8.2. / na lokalite, nás v jaskyni čakal “dáreček”. Asi 20 metrov od vchodu sa nám tu posunul väčší kus vápenca tak, že znemožnil bezpečný presun na pracovisko. Akciu sme predčasne ukončili.
15.2. bola akcia zameraná na spriechodnenie cesty k riečisku. Posunutý blok vápenca bol postupne odstránený a uložený mimo trasy. Práce sme robili v dosť nepriaznivej mikroklíme / prievan a tečúca voda /, tak sme boli radi, že akcia mala pomerne svižné tempo. Ukončili sme ju odstránením niekoľkých výčnelkov a upevnením mostíka z larsenky, ktorý uľahčuje prechod jaskyňou.
Akcií sa zúčastnili: Ondrej Miklánek, Peter Čarný a 15.2. aj Vlado Mucha.

 

Peter Čarný a Csaba Igaz

 

Fotogaléria: Plusy a mínusy