Plodný víkend aj v jaskyni

26.04.2011 17:28

    Po sobotňajšej stavebnej aktivite sme na nedeľu naplánovali akciu do jaskyne Stará garda. Ako stavebníci odišli, na meračskú akciu ostávalo málo ľudí a preto sme zvolili prípravu merania, inými slovami osadenie pevných bodov. V jaskyni sme pôsobili v dvojici (Csaba Igaz a Peter Magdolen) a postupne sme s pomocou akumulátorovej vŕtačky osadili 20 pevných bodov v hlavnom ťahu až po koniec jaskyne. Počas osádzania bodov sme preskúmali časť spodnej úrovne na okraji Plochej chodby od Kučeravých kvapľov s objavom asi 10 m chodieb s jazierkami. Body na meračský ťah sme osadili od Kučeravých kvapľov do Siene škorpióna a ďalej do Polnočného domu až na jeho úplný koniec a potom do odbočenia zo začiatku Polnočného do Pudingového dómu, kde sme ťah skončili. V pudingovom dóme sme na záver ešte skúsili naliezť do pekne modelovaného otvoru pod stropom. Ľahší Csaba využil plecia kolegu a naliezol do otvoru. Úzka chodba sa po pár metroch rozšírila a rozvetvila, avšak obe vetvy sa neskôr spojili. Ďalšiemu pokračovaniu v tesnej chodbe bránia dvaja strážcovia – mohutné kvaple, ktoré sa budú musieť transplantovať. Objaviteľ posúdil rozsah nových chodieb v tejto časti na 30 m a vynikajú krásnou výzdobou. Po návrate k prvým osadeným bodom sme ešte preskúmali iný klesajúci priestor – odstránením kameňov sa podarilo zostúpiť do nízkej sienky opäť pod Plochou chodbou. Úplne nakoniec sme prezreli bočné výklenky na začiatku Dómu chaosu. Nachádzajú sa tu dve kolmé rúry hlboké asi 4 m, jedna má na dne jazero, ale na postup sa nezdajú byť perspektívne. Celkovo môžeme k tohtoročným objavom pridať za nedeľu ďalších nových 50 m.

    V pondelok bol na základni už aj kľúčový člen Radko Nevaril, nuž sme v trojici vyrazili zamerať vytýčený polygónový ťah. To sa počas päťhodinovej akcie aj podarilo. Jeho dĺžka dosiahla 122 m a priemerná dĺžka zámery vychádza na 6 m, čo je neuveriteľná hodnota pre Borinský kras. Netrpezlivo čakáme na kompletnú mapu. Už z pohľadu na namerané údaje je zrejmé, že veľké priestory sa nachádzajú pod Majkovou jaskyňou, ktorá tvorí hornú výškovú úroveň a je horúcim kandidátom na prepojenie. K zdaru akcie prispeli aj Adela s Ondrejom, ktorí upratovali na stavbe a postarali sa v nedeľu o vyhriatu pivnicu a následne sme si mohli vysušiť veci do jaskyne.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Plodný víkend aj v jaskyni

......................................................................................................................................................................................................................