Plán akcii na víkend 27.-29. 4. 2012

26.04.2012 08:15

Práce na prepojení jaskýň Majková a Stará garda:

  • akcia sa uskutoční buď v piatok večer, alebo v sobotu
  • plánuje sa útok zo spodu zo Starej gardy, kým zhora z Majkovej jaskyniari budú pomáhať pri zhadzovaní materiálu do pukliny
  • očakáva sa vizuálny kontakt medzi dvoma skupinami
  • v prípade záujmu treba kontaktovať Magdolena, alebo Kučeru (viď Kontakt)