Plán akcií na víkend 2.-4.12.2011

01.12.2011 12:34

Jaskyniarske akcie budú zamerané na zistenie vzdialenosti medzi najbližšími miestami Majkovej jaskyne a jaskyne Stará Garda. Plánuje sa v piatok umiestniť lavínový vysielač na spodku Majkovej jaskyne spolu s ťažením materiálu z pukliny, do ktorej sa nám podarilo preniknúť minulý víkend. V sobotu je v pláne zostup do Polnočného dómu v Starej Garde, zmerať vzdialenosť lavínovým vyhladávačom a prípadne zamerať a rozšíriť plazivku s komínom na pravej strane dómu.

V nedelu je v pláne pracovať na samotnom dne Gardy, kde je potreba ťaženia materiálu, prípadne rozširovanie chodby.