Osadenie okien na základni

16.11.2010 14:10

 

Aj keď niektorí z nás (O. Trávnik, P.Magdolén, M.Adam, Cs. Igaz) už boli na základni v piatok večer, robiť sa začalo až v sobotu. Po príchode R. Dočolomanského a P.Čarného sa začalo s osádzaním okien v pivnici, čo sa dokončilo až na večer s oknami na chatke. Medzi tým, po príchode E. a T.Ďurkovcov, M.Kučeru, V.Muchu a R.Nevařila sa dokončovala omietka v podkroví a pokračovalo sa v omietaní vnútorného priestoru chatky. Súčasne sa konala aj debordelizácia a triedenie dosiek zo zbúranej drevenej základni a dobetónovala sa aj zárubňa v pivnici. Celkový dojem zo sobotňajšej práce je dobrý, základňa vďaka hotovej streche a osadeným oknám už pôsobí príjemne, hlavne keď sa uvedomí,  koľko práce je za ňou. Správa by nebola ucelená, keby sme zabudli na velmi chutnú polievku, ktorú počas miešanie omietky nám stihla uvariť naša Eva.

V nedelu sa pokračovalo v omietaní vnútorných priestorov chatky, ktoré je už takmer dokončené a venovalo sa aj elektrickej sieti: natiahli sa káble do pripravených husích krkov. Okrem týchto prác sa pokračovalo aj v debordelizácii a v príprave dreva na kúrenie.

Tento víkend sa základňa dostala do stavu, kedy je už úplne uzavieratelná, sú osadené všetky dvere a okná. Dúfame, že budeme sláviť silvester už v plne obývateľnej chatke.