Opäť bližšie k spojeniu jaskýň

06.12.2011 10:29

Za minulý mesiac sme sa v Majkovej jaskyni dostali dobrých 5 m nižšie a aj posledná (ešte októbrová) akcia v Starej garde viedla k objavu kratšej chodby v závalových partiách v správnom smere na Majkovu. Všetky tieto postupy nás napĺňajú predstavou, že v oboch pracoviskách sme už neďaleko od seba a treba len správne zakopnúť, alebo odhodiť správny balvan, aby sme z jednej jaskyne videli do druhej. Na potvrdenie takejto hypotézy sa už dávnejšie osvedčili lavínové vyhľadávače. Takže keď sme prostredníctvom Petra Holúbka na víkend zapožičali od jaskyniarskej záchrannej služby vedenej Ivanom Račkom dva prístroje, podujali sme sa zopakovať pokus s určením vzdialenosti, ktorý sme už tento rok uskutočnili v máji. Vtedy sme dali vysielač do Majkovej jaskyni na križovanie chodieb pred Učiteľskou puklinou a prijímač na konci Polnočného dómu v Starej garde ukázal 35 m.

Tento piatok sme po zakúrení na základni išli neskoro večer v dvojici uložiť vysielač do Majkovej jaskyni. Dali sme ho na samé dno puklinovej chodby, kam sme prenikli len pred týždňom, teda dobrých 7 m nižšie, než bol umiestnený v máji. Keď sme už boli na spodku jaskyne, pokusne sme začali ťažiť z dna sutinu od minulého vŕtania a vyťahali sme 15 vedier štrku a blata. V závalovej štruktúre dna sa ukazujú menšie dutiny a overili sme si, že postupovať dolu sa bude dať bez výraznej námahy. Na základni sa počas našej neprítomnosti o teplo starali kolegovia zo skupiny Plavecké podhradie Ľubo a Milan.

V sobotu ráno prišiel Ludvík a neskôr aj Paľo, a tak sme na akciu boli štyria. V pohode sme došli na koniec Starej gardy do Polnočného dómu a hneď sme preverili vzdialenosť. Na mieste, kde v máji vyhľadávač ukazoval 35 m, to tentokrát bolo 22 m, teda menej presne o tú vzdialenosť, ako sme v Majkovej umiestnili nižšie vysielač. Čo ale je zaujímavejšie, v bočnej chodba vybiehajúcej z Polnočného dómu doprava, kam sa Csaba naplazil, vyhľadávač ukázal na konci hodnoty 14 – 16 m, čiže potvrdil tušenie, že tu niekde bude miesto prepojenia. Ak má byť táto chodba budúcim pracoviskom, tak rozhodne musí byť prístupnejšia. Preto z nej odstraňujeme kamene a prekážajúce bloky vŕtame. Postupne sa nám podarí skultúrniť prechod na jej koniec. Zároveň s vŕtaním sa konala aj obhliadka priľahlých partií a v rámci nej Paľo našiel úzky otvor, za ktorým sa črtal voľný priestor. Podujali sme sa otvor rozšíriť, hoci sa nezdalo, že je to správny smer na Majkovu. Prvé diery boli neúčinné; úžina bola tvorená rebrami a diery prenikli do voľného priestoru, ale potom sa podarila správna diera a mohli sme sa naplaziť dnu. Ukázalo sa, že priestor tvorí začiatok puklinovej chodby v mohutne rozlámanom a rozpukanom vápenci. Postupne sme chodbou prešli asi 15 m, po odhádzaní blokov na dne by sa dalo zájsť aj ďalej. Spolu s prístupom k úžine sme tak objavili 20 nových metrov. Chodba je značne riziková, steny aj strop nedržia a rukami sa dajú vylamovať kusy horniny. Pracovný názov je Hnilá chodba. Nakoľko sme mali lavínový vyhľadávač, vyskúšali sme, či aj táto chodba nesmeruje k Majkovej jaskyni. Na naše prekvapenie vzdialenosť na displeji postupne klesala a tesne pred koncom chodby ukazovala 13-15 m. Avšak úplný koniec už bol o pár metrov vzdialenejší. Na prácu je každopádne vhodnejšie prvé miesto. Nevyhnutným bude čo najskôr zamerať obidve chodby a rovnako aj postup do hĺbky v Majkovej jaskyni, kam sa asi sústredí nadchádzajúca kopáčska činnosť. V závere akcie sme ešte rozšírili prielez do Hnilej chodby a po siedmich hodinách si na základni v relatívnom teple pripili na objav. V prácach na základni počas dňa pokračovali záhorskí kolegovia Milan s Ľubom, ktorí namontovali odkvapové ríny na terase. Vydarenej sobotňajšej akcie v podzemí sa zúčastnili: Paľo Červeň, Csaba Igaz, Ľudovít Krčmárik a Peter Magdolen.

Po sobotňajšej večernej návšteve klubu Zapadnutý kút sa nám moc skoro vstávať nechcelo, preto sme v nedeľu vyrážali do jaskyne až po jednej poobede. V pláne sme mali vyniesť lavínový vysielač a podľa chuti ešte vytiahnúť pár vedier materiálu. Vysielač sme bezpečne našli na pôvodnom mieste. Po dvoch dňoch vysielania bol ešte stále funkčný. Pustili sme sa ešte do kopania a na striedačku sme vytiahli ešte 15 vedier.

Po zhodnotení práce s Ludvíkom sme sa zhodli na tom, že pomaly už bude treba pouvažovať o montovaní kladky, lebo kope sa síce ľahko a relatívne aj pohodlne, ale vyťahovanie materiálu v úzkej chodbe nie je najideálnejšie.

Nedeľňajšej akcie v Majkovej jaskyni sa zúčastnili: Csaba Igaz a Ľudovít Krčmárik.

                                                                                                                                                                                        Peter Magdolen, Csaba Igaz

 

Fotogaléria: Opäť bližšie k spojeniu jaskýň