Obnovené pracovisko v Starej garde

21.09.2010 12:00

 

S príchodom zimy sme ukončili práce na prestavbe základne a viacej sme sa začali venovať podzemiu. Revízna prehliadka jaskyne Stará garda koncom novembra spolu s dvomi mladými adeptmi upriamila našu pozornosť na opustené pracovisko Fragment meandra.

Na tomto mieste sme začali kopať hneď po znovuobjavení jaskyne v roku 1991. Pretože sme tu nedosiahli rýchly objav, po asi ôsmich akciách sme sa na jar 1992 presunuli na iné lokality a ostala tu vykopaná chodba v piesčitých sedimentoch s pravou pevnou stenou v dĺžke 8 m. Vo Fragmente sa občas pracovalo aj neskôr, išlo ale len o sporadické akcie, keď bolo treba využiť väčšie množstvo ľudí, najčastejšie pri exkurziách, keď účastníci vyjadrili prianie aj si trochu popracovať. Tak sa dosiahla dĺžka vykopanej chodby ku koncu roka 2004 asi 12 m. V rokoch 2005 a 2006 sa pracovalo na úplnom dne, kde sa dosiahla hĺbka 96 m. Od roku 2007 rozširujeme Merkaptánovú puklinu, ktorá naisto pokračuje do voľných priestorov. Žiada si to trpezlivosť a tá nám túto zimu akosi došla. Preto sme v decembri nastúpili do Fragmentu meandra.

Najprv sme lokalitu vystrojili lanovkou, lepšie povedané troma lanovkami, aby nebolo treba vedrá pracne prenášať. Ušetrí sa aj nejaký človek. No i tak na normálny postup treba piatich jaskyniarov. Už hneď na prvej akcii počas inštalácie lanovky sa podarilo pod stropom chodby prekopať do vzduchovej medzery. Táto bublina sa však po dvoch metroch ukončila a strop opäť začal klesať. Sme nútení chodbu raziť na pohodlný profil asi 1,5 m na výšku a preto záverečná akcia roku 2009 spočívala v kopaní do hĺbky, respektíve v prehlbovaní plazivky.

Akcia z 9. januára 2010 tiež nebola o postupe dopredu, ale sme záverečnú nízku chodbu prehĺbili tento raz už viac než na 1 meter. Účastníci akcie sa môžu pochváliť 150 vyťahanými vedrami sedimentov. Nabudúce sa konečne už bude kopať dopredu.

Účastníci akcie: C. Igaz, M. Kučera, P. Magdolen, D. Moravanský, M. Vrabec.

Peter Magdolen, 10. 1. 2010

Fotogaléria: Obnovené pracovisko v Starej garde