Objavovanie pokračuje

02.02.2014 21:44

Tento víkend nás Stará garda opäť veľmi pekne odmenila. Ševovi sa totiž podarilo objaviť niekoľko priestorov v niekoľkých úrovniach nad sebou, ktoré dokonca tvoria okruh nad Dómom prechodu.

Poďme ale od začiatku.

Na akciu sme sa v sobotu nachystali v peknom počte, ako Ševo poznamenal, siedmi statoční. Do jaskyne sme vyrážali okolo dvanástej. Brali sme dva transporťáky, jeden na meráky a jeden pre vŕtačku, keby sme mali potrebu úzke časti rozšíriť. Zostup bol rýchly a v Sieni strachu sme sa kvôli práci rozdelili do dvoch skupín.  Ondro s Marcelom a Ševom išli dopredu a brali aj kladivá. Ich úlohou bolo porozširovať úzke časti cesty do nových priestorov. Vzadu sme zostali štyria, Peťo, Miki, Radko a ja. Našou úlohou bolo navŕtať meračské body. Osádzanie až na niekoľko úžin išlo dobre a za chvíľu sme dobehli chalanov v Dóme prechodu. Práve vtedy sa ozval nadšený výkrik Ševa: „Chalani, ja objavujem“ a na to Marcelova nepublikovateľná poznámka, keďže pár minút pred tým na danom mieste bol aj on, no odbočku do nových priestorov prehliadol. Po osadení prvých bodov v Dóme prechodu Radko navrhol, aby sme ďalej už neosádzali. Priestory zatiaľ až tak dobre nepoznáme, takže by sme nevedeli body rozumne rozvrhnúť, navyše Ševové volanie znelo veľmi lákavo a nedalo sa ďalej ignorovať. Presunuli sme sa teda do nových objavov, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou Dómu prechodu. Priestory sú ukryté za blokoviskom na konci dómu, vyššie sa nachádzajúce sú medzi blokmi, ktoré sa nie moc presvedčivo opierajú o seba. Najnižšie položený priestor, ktorý Ševo nazval ako Nádejný dóm, je pekne zdobený, blatový spodok je zasintrený a nachádzajú sa tu vyschnuté, ale aj živé malé jazierka na spôsob rímskych kúpeľov.  Z tohto dómu sa otvára na oboch koncoch pokračovanie, na jednej strane dva menšie priestory, ktoré sú prepojené s Dómom prechodu v jeho strede, a na druhom konci sa otvára nízka chodba s peknou výzdobou. Kvôli tejto výzdobe sme chodbu nazvali Koralová. Miki mal pri sebe foťák a všetko sme poriadne zdokumentovali. Počas objavovania sme sa rozdelili znova do dvoch skupín, Ševo, Marcel, Miki a ja sme sa venovali dokumentácii, kým ostatní sa presunuli zamerať prístupovú cestu do Dómu prechodu. Po čase sme sa všetci spojili a domerali sme priestory do posledného osadeného bodu, v celkovej dĺžke 34 metrov. Z tejto dĺžky asi 27 metrov predstavuje prístupová cesta, ostatné metre sú už v Dóme prechodu. Po pobalení vecí sme po asi 5 hodinovej práci vyšli z jaskyne a na šiestu sme už boli na základni. Odhadovaná dĺžka nových objavov je okolo 25 – 30 metrov.

Akcie sa zúčastnili: Marcel Adam, Csaba Igaz, Ondro Miklánek, Miki Mikuš, Peter Magdolen, Radko Nevařil, Peter Ševčík

                                                                                                                                                                                        Csaba IGAZ

 

Fotogaléria: Objavovanie pokračuje