Objav v Hornej garde

25.02.2019 20:32

V sobotu 23.2.2019 sa v Borinskom krase konal významný objav. Otvorila sa nám konečne Horná garda. Ale poďme pekne po poriadku.

V piatok v trojici Radovan Dočolomanský, Peter Magdolen a Csaba Igaz sme zostúpili na vtedajšie dno jaskyne, kde ďalší postup blokovala napadaná sutina do takej miery, že smer postupu bol otázny. Najpravdepodobnejšie miesto na postup sa ukázala neprielezná úžina v generálnom smere chodieb. Aj keď sme v pláne mali len vytiahnuť 20 vedier materiálu, Radovanova šikovnosť a systematické ukladanie materiálu na medziskládku umožnilo vytiahnuť nakoniec až 48 vedier sutiny. Pri takomto množstve sa už úžina otvárala a na konci sa ukázal otvor, cez ktorý sa prepadával materiál a dopadal niekde s ozvenou. Dopomohli sme vŕtačkou a po siedmich dierach sa podarilo nazrieť dnu. Objavný otvor bol presne v strope 8 metrovej novej studne, ktorá sa vytvorila v čiernom borinskom vápenci. Úzke chodby, ktoré sa vytvorili v dolomitickom vápenci vyššie sa zrazu menili na niekoľkokrát širšie priestory.

V sobotu sme sa v zložení Marcel Adam, Martin Kučera a Csaba Igaz vrátili na miesto činu a po úvodnom rozšírení vstupu sme ukotvili lanový rebrík do studne. Zisťovali sme možnosti ukotvenia lanového rebríka priamo v studni, kde sme sa istili lanom, no nakoniec sme rebrík ukotvili ešte v stupnej plazivke. Priebeh kotvenia bol nekonečný pre patálie s dlhým vrtákom a úzkym priestorom. Istenie lanom sme využili viackrát, dbali sme počas celej akcii na maximálnu bezpečnosť.

A aké sú priestory? Vstupná studňa na počesť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa nazvala Studňa Spravodlivých. Je dvojitá s výškou 8 metrov. Na dne sú balvany, ale ukazuje sa možnosť postupu aj smerom tam. Do studne sa pohodlne zmestí aj 6 jaskyniarov. Z tejto studne vybieha meander na hrane prieleznosti a z nej sa otvára ďalší veľký priestor s výškou aspoň 10 metrov, no z nej pršalo bez prestávky, takže pozerať sa hore dalo len s obmedzeniami. Marcel tento priestor nazval Nebeský dážď. Široký je asi 3 metre a dlhý aspoň 12 metrov. Spodok aj polovicu stropu tvoria obrovské balvany, ktoré mali tendenciu prepadávať nižšie. Pod nimi je teda ešte voľno. Marcel s Martinom skontrolovali oba konce pri čom zliezli 3-4 metre nižšie a hlásili ďalšie menšie studne, dokonca jednu s tečúcou vodou, kde na ďalšie postupy je potrebné lano. Je to pravdepodobne ponárajúca sa voda v Novej Garde. Počas objavovaní pod Martinom prepadol balvan veľkosti stoličky, a počas výlezu cez meander naspäť do Studne Spravodlivých sa odtrhol blok zo steny. Jaskyňa je teda živá, stupy aj chyty majú tendenciu odpadávať! Martin s Marcelom skontrolovali aj ďalšiu chodbu vybiehajúcu zo Studne Spravodlivých a hlásia výzdobu, jazierka a niekoľko desiatok metrov priestoru. Na spodku je naplavený štrk a je to pravdepodobne ďalšia prítoková vetva. Martin tu priestor s kvapľami nazval Sieň nádeje. V týchto priestoroch bol pozorovaný netopier.

V jaskyni sme na viacerých miestach pozorovali možnosť postupu, perspektívne miesta, ktoré pri detailnom prieskume môžu ďalej pokračovať.

Počas výlezu sme stretli Petra Magdolena, ktorý prichádzal z akcie v Starej Garde a zliezol do Studne Spravodlivých. Cestou von sme ešte stretli Petra Ševčíka, ktorý nám pomohol vyniesť transportný batoh z jaskyne.

Objav sme po návrate na základňu patrične oslávili spoločne v zostave: Kamila Budinského, Martina Móžiho, Neli Filipčíkovej, Rhianny zo Spojeného Kráľovstva, Petra Ševčíka, Petra Magdolena, Marcela Adama, Martina Kučeru, Csabu Igaza.

Objav je výsledkom obrovského spoločného úsilia mnohých ľudí s láskou k prírode, ktorí boli ochotní obetovať svoj voľný čas, bez ktorých by nebolo možné tohto výsledku dosiahnuť.

            Csaba Igaz, Marcel Adam, Martin Kučera