Objav novej jaskyne v Borinskom krase

12.03.2014 15:20

Predminulý víkend na Košarisku nebolo veľa ľudí, prakticky len Peter Ševčík a Ondrej Miklánek, no napriek tomu sa chalanom podaril veľmi pekný objav.

Po systematickom sledovaní prievanov z rôznych výduchov sa Ševovi podarilo preniknúť do podzemia na opustenom starom pracovisku s názvom Jazvečí hrad. Objavila sa teda úplne nová jaskyňa v Borinskom krase. Po prekopaní vstupnej chodby sa otvoril väčší priestor s niekoľkými perspektívnymi smermi. Vchod do jaskyne zatiaľ má charakter plazivky, ale chodba sa čistí ľahko a rýchlo. Priestor za plazivkou bol predelený veľkým balvanom, ktorý sa tento víkend podaril rozmeniť. Väčšie kusy ešte čakajú na transport von z jaskyne.  Priestor je vyerodovaný v masíve, takže žiadne nepríjemné blokovisko. V priamom smere tohto priestoru sú dva pekne modelované paralelné chodby, z ktorých jeden je blízko preliezateľnosti.

Ševo sľúbil, že napíše krátku správu o objave a predpokladaných súvislostiach s jaskyňami Viktória, prípadne Stará garda. Zatiaľ prinášame niekoľko fotiek z nedeľňajšej akcie.

Csaba Igaz

Fotogaléria: Objav novej jaskyne v Borinskom krase