Nové v Starých...

18.05.2017 00:25

Tak ako každú jar i túto sa vraciame do úpätia Nového vrchu ako sťahovaví vtáci. A hoci počasie nám tentokrát nepraje, hora má s nami iné úmysly a je k nám štedrejšia...

 

Piatok (5.5.2017). Okolo deviatej večer sa na chatu Muráň v Podspádoch začíname pomaly trúsiť v už určitej "klasickej" expedičnej zostave. Zo speleoklubov je to za Banskú Bystricu: P. Huťka. Za SpeleoBA: M. Adam, Cs. Igaz, P. Magdolen, Ai Miklánek a M. Ševčík. Za OZ jaskyniarov Plaveckého podhradia: Ľ. Janeček, J. Míšaný, A. Opatová a za Speleo Cassovia J. Tencer. Po večeri pri poháriku dobrého vínka dohadujeme presný plán akcie na ďalší deň. Počasie v Belianskych Tatrách je už niekoľko dní zlé a vrcholce kopcov sú neustále prikryté mrakmi a hmlou. Preto upúšťame od prieskumu jaskýň vo vyšších polohách Nového vrchu a radšej ostávame v nižších polohách. Voľba padla na jaskyňu Starých objaviteľov a jej koncové časti, kde sa začalo pracovať, po dlhej odmlke, opäť na jeseň 2016.

 

Sobota (6.5.2017). Po výdatných raňajkách sa balíme a vyrážame k jaskyni. Logistické družstvo v zložení - Ľ. Janeček, J. Tencer a A. Opatová, zostáva na chate a "kryje nám chrbát." Zvyšok partie sa po 1,5 hodine ľahkej chôdze o 12:00 dostáva k vchodu jaskyne Starých objaviteľov.

*Pre ďalšie porozumenie čitateľa o "problematike terajšej expedície do jaskyne Starých objaviteľov" je vhodná na tomto mieste sumarizácia poznatkov o tejto jaskyni. Takže v skratke: Jaskyňa bola objavená v auguste 1997 členmi OS Spišská Belá a následne preskúmaná a zameraná. V roku 2005 v tejto jaskyni a jej okolí začali pôsobiť členovia SpeleoBA. V roku 2007 ju prepojili s Balónovou jaskyňou (ktorá sa nachádza z druhej strany brala). Po prepojení sa sondovacie práce presunuli do jeden zo sienok jaskyne, kde sa tiež v roku 2007 podarilo objaviť voľné pokračovanie jaskyne v dĺžke dokopy viac ako 100m. V tejto novej chodbe sa vykonali do roku 2016 len dve akcie - objavná a zameriavacia. Od roku 2007 do jesene 2016 jaskyňa "ležala skladom." Na jeseň 2016 sme pre vyčerpanie iných pracovísk obnovili sondovacie práce v koncových partiách "nových objavov" a v týchto prácach sa rozhodli pokračovať pre vyššie zmienené dôvody i tentokrát.

 

Keďže mnoho z členov terajšej partie v rokoch prác v tejto jaskyni ešte ani len netušilo, že budú vlastniť nejakú tú jaskyniarsku výbavu a telo si budú ničiť pri takejto "bohoľubej" činnosti. Bolo nutné ich z jaskyňou zoznámiť. Postupujeme teda pomerne pomaly a prezeráme si jaskyňu. Krok za krokom sa dostávame do "novej chodby." V jej vstupnej časti osádzame lano a keďže sa v tejto časti jaskyne bolo celkovo len pár krát Cs. Igaz a M. Ševčík sa púšťajú do prieskumu každej odbočky. Zvyšok partie smeruje na dno. Csaba s Matejom postupne novo-naliezajú úzky prítokový "anjelský komín" s dĺžkou odhadom 20 metrov, ktorý slepo vyznieva a lokalizujú ďalšie miesto na nádejný postup. Anjelský komín dostal názov jednak z mylného pochopenia opisu "určitého miesta kde sa dá postúpiť" od P. Magdolena dvom lezcom - Csabovi a Matejovi. A jednak, pretože tento komín je tak úzky že celým ním prejdú len bájne postavy ako napr. anjeli, alebo Csaba. Smrteľníci (v tomto prípade v podaní Mateja) sa dostanú len do polovice.

Po prieskume sa pripájajú k ostatným so slovami, že vo vŕtačke treba nechať trochu šťavy na miesto s nádejným postupom.

Sondážne práce na dne chodby začal Peter, ale iniciatívu prebral Ai, aby sa zahrial, a ostatní asistujú. Práca ide pomerne ľahko a po pár hodinách  prekonávame hlinitý zával a dostávame sa do malej sienky, z ktorej vidieť veľmi úzke pokračovanie. Vo vŕtačke je nutné pre pohodlný prechod mať energiu aspoň na 5 dier. Nám ostávajú ledva tri. Postup na dne je dnes 5 metrov. A tak balíme veci  a lezieme hore, k miestu s nádejným postupom. Tu opätovne vybalíme veci, navŕtame 2 diery a objavujeme. Vchádzame do úzkej, kolmej pukliny. Tá sa vetví po vstupe cez objavnú plazivku na dve vety - hornú a dolnú. Puklina klesá/stúpa pod uhlom cca 70° v celej dĺžke a má poväčšinou korózny charakter len s náznakmi eróznej modelácie. Hornú vetvu nalieza Ai. Nachádza v nej početné odbočky a určité "riečisko". Jej dĺžku odhaduje na 40 metrov. Dolnú vetvu naliezajú Matej s Jurajom. Prichádzajú do akejsi sienky tvorenej odlomeným kusom jednej zo stien. Ďalej vidieť ešte slušných 5 metrov, ale pre početné voľné bloky a únavu nechávajú ďalší prieskum na neskôr. Dĺžku odhadujú na 20 metrov. Šikmina dostala pomenovanie "doktorská šuchta." Šuchta pre šúchavý charakter objavu a doktorská z dôvodu, že počet doktorov v objave prevyšoval počet inžinierov. Postupne vyliezame z objavu a aj jaskyne. Overaly máme pre charakter jaskyne dotrhané "ako samice," ale oči a tvár nám žiaria šťastím. Celkový objav sumarizujeme na 80 metrov s tým, že minimálne 10 metrov sme nechali na neskôr. Spokojní a kompletne premočení sa vraciame na chatu. Tu oznamujeme objav logistickému družstvu a spoločne ho trochu oslávime.

 

Nedeľa (7.5.2017). P. Hutka odchádza skoro ráno domov. Vonku husto prší. Naše veci sú po včerajšku mokré. Nečudo, že to naštrbilo našu morálku a nám sa vôbec nechce ísť na ďalší prieskum do jaskyne, hoci vidina ďalšieho objavu láka. Volíme radšej vysušenie vecí a oddych. Aby sme ale nevyšli z cviku, a načerpali trochu inšpriácie, odchádzame na exkurziu do neďalekej Belianskej jaskyne. Pri exkurzii sme v čele skupiny a ako skúsení jaskyniari poľahky prekonávame a vybiehame prvé stovky metrov a prvých sto schodov prehliadkovej trasy. Toto tempo sa však nepozdáva upachteným návštevníkom a sprievodcovi, ktorý nás lapajúc po dychu prosí o spomalenie. Zvoľníme teda, obzeráme sa a zvyšok trasy dokončíme "ceprím" tempom. Jaskyňa je nádherná a i prehliadková trasa zaujímavá. V duchu snívame o takýchto priestoroch i v Starých objaviteľoch. Po prehliadke sa vraciame na chatu kde zvyšok dňa pre stále nepriaznivé počasie trávime oddychom. Ai bol plný energie a vybral sa na individuálnu kontrolno-sondovaciu akciu na skalnú vežu v Medzistenách, ale pre nepriazeň počasia nedokončil výstup. Cestou bolo vidieť zopár perspektívnych miest, ale v Belianskych Tatrách nemá zmysel "objaviť" jaskyňu typickým slovenským spôsobom (ak nie je jaskyňa, tak si ju vykopeme). Predvečerom odchádza i J. Tencer. Večer sa ešte rozprávame a spíme.  

 

Pondelok (8.5.2017). Počasie sa umúdrilo, hoci je stále pod mrakom. Veci sú suché, hoci rozdriapané. Mládežnícke družstvo - M. Adam, Cs. Igaz, Ai Miklánek, J. Míšaný a M. Ševčík teda volí dokončenie začatých prác v jaskyni Starých objaviteľov - dolezenie. O 9:00 vyrážame k jaskyni, kde po hodinke rezkej chôdze, v mrholení, prichádzame. Po rýchlom prezlečení a prechode jaskyňou sa dostávame do novej chodby. Csaba s Marcelom si prechádzajú šuchtu. Matej s Jurajom a Aiom rozrušujú jeden z balvanom poniže vchodu do šuchty. Za balvanom je vidieť ďalší priestor a pokračovanie. Hoci je vysoko pravdepodobné, že tento priestor súvisí so šuchtou, treba sa o tom presvedčiť i fyzicky. Po rozrušení prechádza týmto priestorom zo šuchty Csaba a tak niet pochýb o súvise hlavného ťahu a šuchty. Juraj s Aiom berú vŕtačku a pokračujú na dno. Marcel, Csaba a Matej doliezajú spodok šuchty v dĺžke odhadom 10 metrov a napájajú sa na hlavný ťah v jeho spodnej časti. Prieskumom šuchty sa teda zistilo, že sa jedná o paralelnú puklinu hlavného ťahu.

Na dne Ai zatiaľ rozrušuje úžinu na aký-taký prechod a spolu s Csabom ním ako prví prechádzajú. Sledovaní sú Matejom a Jurajom. Marcel ostáva nad úžinou a zaisťuje prieskum. Po prekonaní úžiny na dne chodby prieskumníci vchádzajú do nízkej chodby v priereze s vretenovitým tvarom. Na konci tejto chodby sa nachádza aktívny prítokový komín, ktorý Ai vylieza a konštatuje ku koncu jeho rozdelenie na 3 menšie komíny. Prvé dva po cca. 2 metroch vyznievajú, tretí po cca. 7 metroch vyznieva v malom závale s veľmi slabým prievanom. Po prieskume sa vraciame cez úzky prielez k Marcelovi. Prielez skôr pripomína pôrod ako lezenie, hoci nie je nutné vykonávať rotáciu ako pri normálnom pôrode. Po príchode k Marcelovi odhadujeme dĺžku priestorov na dne jaskyne na 40 metrov. Keďže je 13:30 a my dnes ešte odchádzame domov, je najvyšší čas po troch hodinách práce opustiť jaskyňu. Von sa dostávame krátko po 14:00. Balíme veci a bežíme na chatu. Tu obedujeme, balíme sa a okolo 17:00 sa lúčime s Belianskymi Tatrami v mrakoch i chatou. Po príchode do Liptovskej kotliny sa všade navôkol povaľujú slnečné lúče a ťažká jar. Po zlom počasí niet, ani chýru, ani slychu, len vrcholce Tatier sú stále v oblakoch. Holt, keď už počasie nežičí, aspoň hora mala s nami zľutovanie a pustila nás opäť o čosi viac do svojich útrob.

 

Sumarizácia objavov: Celkovo sme v jaskyni Starých objaviteľov v priebehu dvoch akcií a 10 hodín objavili odhadom 130 metrov nových objavov - 20 metrov v Anjelskom komíne, 70 metrov v Doktorskej šuchte (paralelná puklina k hlavnému ťahu) a 40 metrov v chodbe a prítokovom komíne na dne hlavnej chodby.

Fotogaléria

Matej Ševčík