Nová sonda v Borinskom krase – Stredná garda

20.11.2013 13:20

Už dlhú dobu vieme o aktívnom ponore povyše jaskyne Stará garda a aj sme ho prakticky využívali. Hlavne na jar, keď pri zvýšených prietokoch nestíha uložené potrubie vedľa vchodu odviesť vodu a okolo vstupných skruží sa vytvára jazero. Vtedy nastúpime s krompáčom a motykou a vyčistíme ponor na úpätí pravého svahu, ktorý potom spoľahlivo hltá aj niekoľkonásobné množstvo vôd oproti letnému prietoku. Dávnejšie sme uvažovali nad prienikom týmto ponorom do podzemia; čas dozrel túto jeseň. Prvé orientačné vyčistenie ponoru a vykopanie meter hlbokej sondy prebehlo 30. augusta. Pod skalou sa ukázal kanál neprielezne úzky, no aspoň potvrdil smer. Po tejto úvodnej akcii nasledovalo rozšírenie pracoviska pomocou vŕtačky, čo bola jedna krátka poobedná záležitosť a pracovisko vyzeralo, že ostane opustené. Prišiel ale začiatok novembra a vzhľadom na stále priaznivé suché a teplé počasie  sme zvolili toto povrchové pracovisko. Za dva dni počas víkendu 2.-3. 11. sme vyzbrojení vedrami, krompáčom a drobným náradím rýchlo postupovali popri skale do hĺbky a vytvorili tak 3 m hlbokú sondu s dvoma perspektívnymi puklinami na dne. V pravej strane od centrálneho piliera je jedna úzka puklina a druhá širšia sa nachádza od neho naľavo. Zdalo sa, že táto sa rozširuje na preleziteľnú veľkosť a vzadu v nej bolo vidno sintrový nátek. Ďalšiu novembrovú akciu sme už mali so sebou vŕtačku a poriadne sme túto ľavú vetvu rozšírili. Vznikol tam pohodlný priestor v skale, no ťažko povedať, či sú strop a bočné steny tvorené masívom, alebo sú to len väčšie bloky.

    Tento víkend to v sobotu 16. 11. bola v poradí už šiesta akcia na sonde, ktorá dostala názov Stredná garda. Názov vyplynul z toho, že jednu sondu na inom ponore ešte vyššie sme tu už vykopali, momentálne je však úplne zanesená. Na akciu sa mailom prihlásil nový záujemca Ondrej, kmeňoví jaskyniari klubu ale boli zaneprázdnení pracovnými povinnosťami a akcia ostávala v ohrození až do piatkového popoludnia. Avšak Ševo odložil cestu do Martina a večer účasť potvrdil aj Vlado a nakoniec nový záujemca Ondrej prišiel k lokalite aj s bratom, a teda nás bol postačujúci počet. Mali sme nové vedrá, dlhšie lano a práce s čerstvými ťahačmi zdarne napredovali. Priestor vľavo od piliera sme poriadne vyčistili, zahĺbili sme sa na celom profile o meter nižšie a nakoniec sa vpredu ukázala odtoková puklina. Tiež sme rozšírili vstupnú šachticu odstránením veľkého prekážajúceho bloku pomocou vŕtačky. Počas ťažobných a vŕtacích prác si stihli Ondrej s bratom samostatne prezrieť starú časť jaskyne Stará garda, kde došli až na dno Merkaptánovej pukliny. Dúfajme, že jaskyňa ich neodradila, ale naopak zvýšila záujem o krasové podzemie.

     Perspektíva novej sondy je jasná – treba postupovať do hĺbky nielen na úzkom konci, ale po celom dne. Predpokladáme tu voľné priestory, ktoré sa napoja na známe časti jaskyne Stará garda v hĺbke okolo 50 m pri priepasti s povrazovým rebríkom smerujúcej ku Fragmentu meandra. Tým by sa docieli nový okruh v jaskyni a čo je hlavné, hĺbka jaskyne by tesne dosiahla magických sto metrov. Aby však sonda neskončila ako niektoré predchádzajúce lokality, ktoré prírodné sily zahladili do pôvodnej podoby, je nutné ešte do príchodu skutočnej zimy vstupnú šachtu zapažiť. Materiál na to máme, treba len zaktivizovať členskú základňu. Sobotňajších prác na sonde Stredná garda sa zúčastnili: P. Magdolen, V. Mucha, P. Ševčík a nový záujemca O. Miklánek s bratom Matejom. 

P. Magdolen

 

Fotogaléria: Nová sonda v Borinskom krase – Stredná garda