Nová sonda utešene mohutnie

13.06.2018 12:49

Ide o lokalitu nazvanú Horná garda, ktorá sa nachádza povyše jaskyne Stará garda. Postupom času sme totiž nad Starou gardou lokalizovali tri miesta, kam sa ponára voda v závislosti od prietoku a od momentálneho stavu koryta malého vodného toku. Ako prvý sme rozkopali najvyššie položený ponor, uskutočnilo sa tu päť akcií na jar 2007, sonda dostala meno Nová garda, ale po výdatných dažďoch sa ešte v lete toho istého roku kompletne zavalila.

 Aby sme mohli v jaskyni Stará garda pracovať na jej dne v suchých podmienkach, vybudovali sme 25 m od jej vchodu hore korytom hrádzu a vodu zviedli plastovými rúrami popri jaskyni dolu údolím. Avšak hrádza netesnila úplne, a preto sme 2 m pod ňou vyčistili ponor, ktorý bral zvyškovú vodu a tiež hltal vodu pretekajúcu cez hrádzu pri zvýšených stavoch. Takto to fungovalo asi 10 rokov, potom sa však samovoľne voda začala strácať v novom ponore, ešte asi 15 m povyše hrádze. Tak sme aj tento ponor vyčistili, usmernili doň všetku vodu a nazvali ho Horná garda. Tým pádom ostal ponor pod hrádzou trvalo suchý a mohli sme sa tu pustiť do kopania. Bolo to na jeseň 2013, sonde už neostal iný názov ako Stredná garda a do voľných priestorov sme sa dostali až tento rok. Vzniknutá jaskyňa má zameraných 219 m a je na troch miestach prepojená so Starou gardou. Rýchlym objavom jaskyne koncom zimy vymizlo povrchové pracovisko, čím vyvstal problém, čo s nami staršími jaskyniarmi teraz na jar bude. Zázemie pri Starej garde v podobe ohniska s lavičkami je už vybudované a iné perspektívne lokality sú ďaleko od základne.

Našťastie sa ponúklo miesto v blízkosti – Horná garda. Preto už 7. 4., keď bolo na akcii veľa ľudí a časť nemala v podzemí zmysluplnú činnosť, zahajujeme výkopové práce na tejto lokalite. Na začiatok sme vodu odklonili do nanovo prekopaného ponoru v oblasti Novej gardy a vykopali jamu do hĺbky 1,5 m. Pomedzi balvany bolo vidieť aspoň meter ďalej, pracovisko sa zdá perspektívne. Nasledoval mesiac s výjazdmi mimo Borinský kras, druhá akcia bola až v polovici mája (19.5.). Pokračovali sme do hĺbky, dosiahli sme -4 m s tým, že v otvore na dne padá kameň aspoň ďalšie 3 m. Keby bol vtedy na akcii nejaký odvážny a chudý jaskyniar, mohol by otvorom zísť ďalej dolu. Povedali sme si však, že sondu treba rozšíriť, bloky na bokoch rozbiť, vyťahať a celkovo sondu zväčšiť na rozumný profil. Tak sme na tretej akcii dňa 26. 5. nekopali na dne, ale brali suť z bokov a sondu upravili na rozmery 2 x 1,5 m pri hĺbke 1,5 – 2 m, v mieste pôvodného otvoru dokonca 2,60 m. Stálo to námahu spojenú s vyťahaním 145 vedier zeminy a nerátaného množstva balvanov. Na momentálne poslednej, už júnovej akcii sme logicky pristúpili k zabezpečeniu sondy. Z rozobraného lešenia v Strednej garde ostalo 7 rúrok voľných a ďalších 7 sme priniesli zo základne. Kľúčové boli žabky na spájanie, tie zohnal v dostatočnom množstve Radko a takisto sme ich vyniesli na pracovisko. Mali sme aj pásmo, nebol preto problém vytvoriť z rúrok lešenie s vnútornými rozmermi 1,10 x 1,20 m, aby sa v budúcnosti dovnútra zmestila metrová skruž. Kvôli týmto rozmerom sme museli skopať roh sondy, hlinu sme dávali do vedier, hoci veľká časť padala dole. Po zmontovaní lešenia nasledovala obedná pauza – na grile sa vysmážali klobásky, slanina i rebrá. Obed sme zapili pivom, dali dvadsať minút oddychu a ideme ťahať vedrá so štrkom a hlinou. Do večera sme vytiahli 96 vedier, tiež značné množstvo kameňov (posledný bol za 4 kýble). Sondu sme tak rovnomerne prehĺbili na viac než 2,5 m. Lešenie má aktuálne hlavne psychologický význam; aby plnilo funkciu, musíme ešte zvonku zasunúť aspoň z dvoch strán pažnice. Dve strany sú tvorené skalami, resp. masívom, no na dvoch sa stále zosýpa zvodnený štrk a hlina. Paženie bude náplňou nasledujúcej akcie a dúfame, že sa už konečne bude dať zostúpiť cez otvor na dne nižšie. Je tam vidieť priestor s hĺbkou 3 m, kam sa človek zmestí, no kamene padajú ďalej.

Sobotňajšej akcie dňa 2. 6. 2018 sa zúčastnili: Marcel Adam, Ján Blaho, Peter Magdolen, Radko Nevařil, Lucia Strelková a Peter Ševčík. Tešíme sa na prienik do nového speleologického objektu.

P. Magdolen

Fotogaléria