Návšteva Jubilejnej jaskyne

18.09.2012 18:30

Už minulý týždeň počas akcie v Dujniči (Silnického jaskyňa) sme sa dohodli, že tento víkend navštívime Jubilejnú jaskyňu. Nebol som tam ešte ani ja, ani Marcel, tak sme sa celkom naladili na údajne „najnáročnejšiu jaskyňu Borinského krasu“. Do podzemia sme vstúpili v sobotu poobede cez antikorový uzáver. Peter počas klesania do stále hlbších častí jaskyne hovoril historky z objavovania a uvedomiť si, že celá jaskyňa bola objavená prakticky za jeden rok, bolo veľmi inšpirujúce. Jaskyňa má niekoľko veľmi pekných a zaujímavých častí, napríklad prechod z Víťaznej pukliny do Írskej chodby, alebo riečisko s peknou výzdobou pred Pôrodom a zaujímavý prechod Chromou chodbou s relatívne náročným preliezaním vo vyšších častiach pukliny po Pôrode. Najväčšie prekvapenie ale pre mňa znamenali pukliny pár desiatok metrov pred koncom jaskyne vo vetve smerujúcej na Gardu. Pukliny pred Sieňou zakopaného Mikuláša boli tak úzke, že tí, čo ich prekonali, sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Pustili sme sa do rozširovania, ale ešte aj teraz, po niekoľkých premenených dierach sa dá prechod považovať za náročný.

Vzhľadom na práce, ktoré v nepriaznivých podmienkach trvali dlhšie ako sme plánovali, a zároveň nebolo možné zamestnať nás všetkých (čo sa prejavilo klesaním telesnej teploty čakajúcich), sme až na koniec vetvy nedošli.

Jaskyňu sme opustili o pol desiatej večer, ale za seba môžem povedať, že som tam určite nebol naposledy. A myslím si, že vo svetle prác, ktoré sa tam vykonali, môžu byť naši jaskyniari právom hrdí na Jubilejnú jaskyňu.

Akcie sa zúčastnili: M. Adam, Cs. Igaz, P. Magdolen a R. Nevařil.

Cs.I.