Majková-Garda-Ponor trpaslíkov

23.04.2012 09:56

Po súčasnej akcii koncom marca v j. Stará garda a Majkova  sme sa tento víkend v piatok vrátili na miesto činu v j. Majkova. Tam nás čakala uzučká puklina s prievanom, ktorú sa nám podarilo objaviť preto, lebo sme sa držali smeru, odkiaľ najlepšie bolo počuť hlas kolegov zo Starej gardy. Aj keď sme neplánovali dlhšiu akciu, potiahli sme od siedmej večera do druhej rána a postupne sme odkryli pokračovanie pukliny, ktorá má asi celkovo pol metra do šírky, ale je predelená na dve užšie pukliny akýmsi nesúvislím vápencovým múrom. V pláne je znovu zaútočiť z dvoch strán, zistiť presný smer postupu z Gardy a pomôcť rozširovať zhora z Majkovej, keďže medziskládky sme v tejto jaskyni už naplnili. Podľa Peťa je táto puklina už tá, ktorú rozširovali s Romanom v Garde, v Hnilej chodbe, takže prepojenie je v dohľadnej budúcnosti.

Akcie sa zúčastnili: O. Trávnik, P. Magdolen, Cs. Igaz.

V sobotu po príchode Radka  a Mikiho sme sa vybrali do Gardy, do Hilti pukliny. Tam sme ju na konci, kde sa už nedalo preliezť rozšírili, a tak sme sa dostali o asi 5 metrov nižšie. Puklina stále ide dole 3 – 4 metre, ale zase bude treba rozširovať. Na jej dno sme nevideli, ale hodený kameň o moc hlbšie nepadal. V pôvodnom smere  puklina tiež pokračuje, ale len asi 5 metrov a potom končí, respektíve prechádza do úzkeho komína. Podľa mapy Hilti puklina ťahá na Jubilejnú jaskyňu, ale práca v nej nie je ľahká. Okrem týchto prác sme sa venovali aj spriechodneniu Žabieho kolena, ktorá už nie je také náročné ako pred niekoľkými mesiacmi.

Za zmienku stojí ešte viditeľná činnosť vody z jarných odmäkov. Niektoré balvany sa pohli aj v Dóme netopierov, aj nad Čierným dómom.

Akcie sa zúčastnili: P. Magdolen, M. Mikuš, R. Nevařil, Cs. Igaz.

Na nedeľu sme naplánovali preskúmanie ponoru nad j. Sedmička v križovatke, kde cesta z Borinky odbáča na Raču. Ponor si všimol Miki pred dvoma týždňami a na impulz Mariky sme ho pracovne nazvali Ponor trpaslíkov. Najskôr sme museli vyčistiť koryto potoka, keďže napadané konáre po ťažbe vo svahu spolu s lístím dopomohli k zdvihnutiu hladiny. Po zbúraní priehrady voda pri ponore stiekla veľmi rýchlo a objavil sa otvor s rozmerom okolo 10X10 cm. Počas čistenia jeho okolia od konárikov, hliny a listia sa ale ponor zapchával. Usudzujeme z toho, že ponor za otvorom pravdepodobne dlhšie zostáva úzky a voda steká medzi blokmi, kde sa ľahko zachytia konáre a upchajú vode cestu.

Po ukončení práce sme ešte revízne skontrolovali vchod Silnického jaskyne, ktorá sa nachádza niekoľko desiatok metrov vyššie, proti prúdu potoka.

Akcie sa zúčastnili: P. Magdolen, M. Mikuš, Cs. Igaz.

Cs.I.

Fotogaléria: Majková-Garda-Ponor trpaslíkov