Krátke video zo Strednej gardy

09.03.2017 11:38

5.marca, v nedeľu, sme sa rozhodli obnoviť práce v ponore Stredná garda. Bol krásny deň, nikto sa domov neponáhľal, tak sme základňu opustili až po 11-ej hodine. Ševo s Nelou išli kopať do Jazvečieho hradu, kým Matej Ševčík dokresloval mapu v systéme Jazvečí hrad - Viktória pre plánovaný článok do Spravodaja. Ostatní, tj. Peter Magdolen, Marcel Adam, Janka Cibuľková, Ondrej Trávnik a ja, sme išli sa pozrieť do ponoru. Pod skružami sme si všimli, že nejaké kamene chýbajú, boli napadané na dno. Stena ponoru pod skružami teda nevzbudzuje dôveru, pri každom zleze a výleze sme tí, čo zostali dnu, schovávali do najvzdialenejšieho kúta od menovanej steny: istota je guľomet. Začali sme vyhrabávať sediment a zrazu, ani sme si nevšimli a bolo vytiahnutých 50 vedier materiálu. Po krátkej prestávke sme ešte vytiahli 25 vedier sedimentu ale sme sa rozhodli, že práce nateraz ukončíme. Puklina sa zužuje a nestabilnú stenu treba spevniť. Na záver sme sa mohli tešiť zo správy kopačov z Jazvečieho hradu, že jaskyňa pustila pár metrov a ešte vidno dopredu. Pracovať teda máme kde aj nasledujúci víkend.

Csaba Igaz

 

Video: Stredná garda