Jesenné Tatry

20.10.2010 06:37

Tradičný silne obsadený výjazd do Tatier sa uskutočnil v dňoch 14.-17. októbra. Termín je daný jeleňou rujou, ktorá sa končí práve začiatkom októbra a prestáva platiť obmedzenie na pohyb v lesnom teréne. Zároveň je ešte relatívne teplo. Tak bolo aj teraz, sneh zatiaľ nenapadal, avšak zelina už bola poľahnutá a výborne sa chodilo po otvorených trávnatých plochách.

   Vo štvrtok sme ráno vyrazili z Liptovského Mikuláša, do Javoriny dorazili o pol desiatej, zahlásili sa na polesí a ubytovali na chate na Burdeli. Do jaskyne sme vyrazili až na obed. Pracovná činnosť v jaskyni Kamenné oči spočívala v rozširovaní tesnej preliezačky z Veľkého koridoru do úzkych meandrov a hlavne vo vŕtaní v perspektívnom mieste vo Veľkom dóme. Toto miesto sme našli počas letnej akcie pomocou lavínových vyhľadávačov, keď vysielač bol umiestnený v koncovom závale jaskyne Verných a prijímač zachytil signál práve tu v rohu Veľkého dómu, pričom ukázal vzdialenosť 46 – 50 m.  V rohu dómu sme poprekladali kamene, čím sa objavila úzka puklina, ktorú sme navŕtali. Počas sondovacích prác sa Monika venovala mineralogickému prieskumu Veľkého dómu a priľahlých priestorov. Štvrtkových prác sa zúčastnili: P. Holúbek, M. Orvošová, O. Trávnik a P. Magdolen.

   V piatok sme opäť v jaskyni Kamenné oči; teraz aj s jaskyniarmi z OS Plavecké Podhradie. Pokračovali sme v rozširovaní pukliny, vyberaní kameňov a postúpili sme znova asi o meter. Čo je potešiteľné, v pukline cítiť čerstvý vzduch a smerom nadol sa rozširuje. Jaskyniarov tu však čaká ešte veľa práce. Piatkových prác v jaskyni Kamenné oči sa zúčastnili: L. Janeček, M. Velšmíd, T. Velšmíd a P. Magdolen. Súčasne s akciou v Kamenných očiach bol O. Trávnik a M. Orvošová v jaskyni Verných, kde Monika uskutočňovala komplexný mineralogický prieskum a Ondrej rozobral lešenie v koncovom závale.

  V sobotu boli už len ľahšie akcie. V jaskyni Verných záhorské komando spolu s J. Šurkom a M. Olšavským transportovali lešenárske rúrky od koncového závalu ku vchodu, čo sa podarilo tak na 70%. V jaskyni Kamenné oči sa uskutočnil zostup zlanovaním Malou jaskyňou priamo do Veľkého dómu a následne prehliadka stúpajúcej vetvy až po Lezeckú studňu. Zúčastnení mali dobrý pocit z poznávania nového, nakoľko boli v týchto častiach prvýkrát. V nedeľu nasledovalo balenie a odchod, ale možnosť navštíviť jaskyňu využili ešte M. Olšavský a J. Šurka, ktorí v jaskyni Verných dokončili transport lešenárskych rúrok ku vchodu.

   Celkovo možno hodnotiť akciu mierne pozitívne. S jaskyňami v strednej časti masívu Úplaz sa oboznámili viacerí perspektívni jaskyniari. Zahájili sa práce na prepojení jaskyne Verných s Čiernohorským systémom v nádejnom mieste. Ku zdaru akcie prispelo aj pekné počasie a ubytovanie v blízkosti pracovných lokalít, za čo ďakujeme Štátnym lesom TANAPu.

 

Peter Magdolen

Fotogaléria: Jesenné Tatry