Hľadáme cestu k Majkovej jaskyni

13.09.2011 15:24

    Na prvú pracovnú akciu tento víkend sme vyrážali s Peťom v piatok, o siedmej večer. Zišli sme do Chaosu v Starej garde, kde sme troma dierami rozšírili puklinu na dne studne, ktorá sa prehĺbila ešte pred dvoma víkendmi (Magdolén, Nevařil, Ševčík).  Do studne sa lezie cez blokovisko, ktoré charakterizuje celé dno Chaosu. Na dne je už masív s naplaveným pieskovým sedimentom. Puklina, ktorá nás zaujímala, smeruje k Jubilejnej jaskyni a cítiť z nej prievan. Dlho sme sa tu ale nezdržiavali, lebo hlavný bod programu nás ešte len čakal. Presunuli sme sa na koniec Polnočného dómu tam, kde sme pomocou lavínového vyhľadávača (počas návštevy P. Holúbka a P. Pokrievku ml.) našli najkratšiu vzdialenosť k Majkovej jaskyni. Zamerali sme sa na neveľký otvor, za ktorým bolo vidno väčší priestor. Rozširovali sme ho opatrne, s rešpektom, keďže vápenec, aj celý strop v tejto časti jaskyne je veľmi nekvalitný, rozpukaný.  Po niekoľkých dierach sa nám ho podarilo rozšíriť natoľko, že sa dalo preliezť dnu, no priestor je bez perspektívneho pokračovania, aj keď zo spodnej pukliny cítiť prievan. Spodok tejto časti jaskyne, aj celého Polnočného dómu, je ale jedno veľké blokovisko, kde sa smer postupu stráca, navyše Majková jaskyňa je nad touto časťou, nie pod. Trochu sklamaní sme pobalili náradie, ale ešte sme sa rozhodli preskúmať Polnočný dóm, v blízkosti tejto lokality. Aj sa nám podarilo nájsť jednu plazivku, ktorá ústi do priestoru, kde sa človek pohodlne zmestí a na konci ktorej je komín s prievanom. Pracovať sa tu bude dať, aj keď našu energiu v Garde určite musíme najskôr zamerať na rozširovanie plaziviek vedúcich do nových častí jaskyne, lebo nás dokážu poriadne vyčerpať. Aj preto by sme mali čo najskôr využiť ešte raz lavínový vysielač tak, že ho umiestnime v Garde a signál sa budeme snažiť lokalizovať v Majkovej jaskyni. Z tejto jaskyne totiž by bolo oveľa jednoduchšie preraziť cestu do nových priestorov, ako presúvať náradie cez celú Starú Gardu.

    Zúčastnení: Cs. Igaz, P. Magdolén.

 

Sobotňajšia akcia bola zameraná na revíziu a úpravu uzáveru  j. Veľké prepadlé.  Po poškodení dverí vandalmi a následnej oprave sa nám ich teraz podarilo upraviť do takej podoby, že pôvodnú dieru, ktorú vyrezali autogénom už ani nevidno.  Prácu technicky zabezpečoval Tomáš Ďurka.

    Zúčastnení: P. Čarný, Tomáš a Eva Ďurkoví, Cs. Igaz, P. Magdolén, V. Mucha, O. Trávnik.

V ten deň ma ešta Peťo previedol jaskyňou, keďže v niektorých jej častiach som nikdy nebol. Vošli sme vchodom P-3 a v pláne sme mali vyjsť cez P-1, ale spojovacia plazivka bola zanesená štrkom, tak sme zmenili plán. Prešli sme k vchodu P-2 (prechod znamená úzke plazivky s ostrými zákrutami ale aj Jánsku chodbu s ostrými britmi), aj sme sa pokúsili cez neho vyliezť, no padajúca voda nám to neumožnila, aj keď sme už boli možno len 2 metre pod povrchom. Vchod P-2 je puklinovitý ponor, cez ktorý voda kaskádovito padá takmer 10 metrov do podzemia a vytvára pekný vodopád s niekoľkými stupňami. Bolo zaujímavé si uvedomiť, aké náročné, až nemožné by bolo dostať sa cez takýto otvor na povrch v prípade silných dažďov.

Cs.I.

Fotogaléria: Hľadáme cestu k Majkovej jaskyni

..................................................................................................................................................................................................................................................