Druhá za pol roka, alebo spojenie jaskýň Jazvečí hrad a Viktória

16.04.2015 00:24

Prepájanie jaskýň v Borinskom krase má nielen vďaka vysokej pracovnej aktivite členov Speleo BA určitú tradíciu a ani tento víkend tomu nebolo inak.

 

Príjemné poobedné piatočné počasie 10.4.2015 bolo len predzvesťou úspešného víkendu. Už v piatok o 15:00 vyrážajú traja členovia (P. Magdolen, Cs. Igaz, M. Ševčík) z BA na Borinku. Keďže hrejúce slnečné lúče lákajú vyjsť si do prírody a skorý príchod dovoľuje dostatočne nabiť baterky do vŕtačky a pripraviť výstroj, ani len nezaváhame nad už skôr dohodnutou akciou ísť pracovať na postupe v pukline s prievanom v Sedmičke. O 19:00 sa v lúčoch zapadajúceho slnka a veselého štebotania vtákov obliekame a nastupujeme do jaskyne. V očakávaní  väčšieho postupu rýchlo prichádzame na pracovisko a hladko rozširujeme potrebné časti. Ako prvý do nového objavu postupuje Csaba. Ten však s trochu smutným hlasom kričí, že postup je 2,5m z kolmej stúpajúcej rúry. Postup má charakter šikmej vertikálnej chodby kde vrch po 2m končí zúžením a spodok je po 0,5 uzavretý spadnutým kameňom, hoci pozitívom je, že vidieť pod ním nachádzajúcu sa studňu s hĺbkou cca 1,5m s možným pokračovaním. Pre ďalší postup však bude potrebné odstrániť spadnutý kameň a tiež lokalizovať prievan, ktorý sa v nových priestoroch rozplýva. Akciu ukončujeme večerou na chatke a výdatným spánkom pred zajtrajšou akciou.

 

V sobotu 11.4.2015 sa k už spomínaným členom ráno pridávajú K. Budinský a O. Miklánek. Miesto útoku je jasné - jaskyňa Viktória. Plánom je jej prepojenie s Jazvečím hradom. O 11:00 už všetci 5 stojíme pred Viktóriou. Po vytiahnutý sedimentov z Boule siene, ktoré tam ostali z predošlej akcie nastupuje Matej a Csaba do najperspektívnejšieho miesta spojenia - komína tesne za sieňou. Tu totiž na akcii 14.3. Ondro s Matejom dokázali spojenie jaskýň  svetlom z čeloviek. Csaba ťaží sedimenty v spodnej časti komína a zlepšuje prístup do jeho vrchnejšej časti kde Matej taktiež ťaží a neskôr aj rozširuje úzke miesto perspektívneho prielezu. Peťo zatiaľ rozrušuje dve skaly v Boule sieni nad úzkou chodbou, kde ešte v zime P. Ševčík lokalizoval prievan a určil, že by to mohlo byť pokračovanie do BJS. Po obednej prestávke o 14:00 Ondro aj napriek váhavým stanoviskám starších členov, predsa len sú jaskyne od seba vzdialené viac ako 5m a treba tam na prácu už viac ako 5 ľudí, nastupuje sám s vŕtačkou do koncovej chodby Jazvečieho hradu kde rozrušuje úzke miesto v chodbe a ťaží sedimenty. Jeho rozhodnutie je najskôr korunované o 15:24 kedy si podáva ruku s Matejom vo Viktórii a po ďalšom vyťažení sedimentov o 16:30 mu pomáha preliezť z Viktórie do Jazvečieho hradu, za ním nasleduje Csaba a po pár minútach obaja Viktoriánci na čele s Ondrom vyliezajú cez Jazvečí hrad von a dochádza tak k spojeniu oboch jaskýň pol roka po spojení St. Gardy a Jubilenej jaskyne. Neskôr prichádza k Viktórii aj P. Ševčík a ako 3 prechádza systémom. Ševo ostáva v jaskyni kopať sedimenty a zlepšovať prístup a prielez jaskyňami, Ondrej odchádza trochu si oddýchnuť pred zajtrajším behom Devín-Bratislava domov a ostatný členovia akcie sa poberajú osláviť úspech do Zapadnutého kúta.


Jaskyne Jazvečí hrad a Viktória patria už k 6. prepojeným jaskyniam v Borinskom krase a to po spojení jaskýň Notre Dame a Nora v 90. rokoch, prepojení jaskýň J-1, J-2 a P-2 vo Veľkom Prepadlom v roku 2007 a 2008 a nakoniec prepojení jaskýň Borinského jaskynného systému v roku 2012 a 8.11.2014, teda len 6 mesiacov a 3 dni pred spojením 11.4.2015 čo sa dá označiť aj za minimálne klubový rekord v spájaní 2 samostatných systémov.

 

Nakoniec treba vyzdvihnúť okrem objaviteľov jaskyne Viktória - P. Magdolen, P. Čarný a R. Nevařil v 80. rokoch 20. stor. a objaviteľov jaskyne Jazvečí hrad - P. Ševčík a O. Miklánka 1.3.2014, bez ktorých by prepoj ani nebol možný ešte samostatne húževnatosť a vytrvalosť O. Miklánka, bez ktorého kopáčskej pomoci a veľkého kusu práce by samotné prepojenie trvalo ešte aspoň 2 akcie. Veľká vďaka, ale patrí taktiež všetkým členom, ktorí svojim voľným časom prispeli k tomuto síce malému, ale časovo významnému prepojeniu.

 

Účastníci akcie 10.4.2015: Csaba Igaz, Peter Magdolen, Matej Ševčík

Účastníci akcie 11.4.2015: Kamil Budinský, Csaba Igaz, Peter Magdolen, Ondrej Miklánek, Matej Ševčík, Peter Ševčík

 

M. Ševčík