Denivelácia 100 m v Sedlákovej diere

08.07.2014 15:29

V poradí tretí tohtoročný výjazd mal ako prioritu zameranie Studne (komína) s ozvenou, ktorú minulú akciu vyliezla dvojica Juro s Máriom za asistencie Jura Míšaného.  Účasť na akcii už tri týždne vopred sľúbil predseda Holúbek, istý bol tiež tréner, avšak ďalší tradiční účastníci avizovali neúčasť. Pár dní pred výjazdom sa podarilo presvedčiť Mária, neočakávane sa ozval Miro a po zážitku zatúžili aj dvaja čerství absolventi Speleoškoly Ondrej a Matej, ktorí sa rýchlo pridali. Tak sme v piatok podvečer dorazili na Podspády do kultového zariadenia Muráň piati (Miro kvôli piatkovej poobednej zápche na bratislavskej výpadovke došiel len k rodičom na Tekov), zvítali sa a mierne okoštovali trénerove vína. V sobotu ráno prišiel už čakaný Miro a prekvapil Peťo Holúbek, ktorý priviezol mladého Janka a zoológov Evu a Jozefa z múzea, ako aj barda Jána Obucha zo SAV. Napokon sme dosť skoro po raňajkách stúpali svahom k jaskyni jedenásti. Bolo jasno a teplo, všetkým vyhovovalo pomalšie tempo s viacerými zastávkami, no i tak sme už o dvanástej všetci dorazili k jaskyni a po prezlečení okolo pol jednej vošli dnu. Celá jedenástka však nevydržala v jaskyni dlho kompletná. Od traverzu  sa vrátil Ján – tréner, keď ho neposlúchla zranená ruka ako následok bicyklového pádu spred týždňa. Zoológovia na čele s Jánom Obuchom vytvorili samostatný tím a zbierali kosti uhynutých živočíchov v starej časti jaskyne a v Hladinovom dóme. Pomáhal im aj mladý Janko. Štyria jaskyniari vystrojení lezeckými pomôckami došli na spodok Studne s ozvenou, kde sme sa obliekli a naliezli dohora. Pôvodne sme zamýšľali, že sa rozostavíme v priebehu studne, avšak na meranie novým Distom sme stačili práve dvaja. Prvý vpredu vyberal miesto na bod, malou vŕtačkou ho osadil a pridržal na ňom odrazovú plochu. Druhý už len zmeral Distom zámeru a podrobné nestabilizované body. Takto sme studňu pomerali na šesť zámer a skončili pred horizontálnou plazivkou na hornom konci studne. Konštatovali sme, že lano sa na dvoch miestach opiera o skaly, čo hodláme v budúcnosti riešiť chráničkami. Zreteľný prievan pred plazivkou nabáda na ďalší prieskum, ktorý podnikneme neskôr po rozpracovaní úžiny. Po zmeraní Studne s ozvenou sme prešli ku koncovým partiám, kde už boli osadené fixné body, ale polygón ostal nezameraný. Tento rest sme odčinili a koncovú studňu až po bahnový polosifón sme takisto s Distom zamerali. Za zmienku stojí stav koncového sifónu, ktorý bol bez vody len s riedkym blatom na dne, tak preto bahnový polosifón. Ondrej sa narval dnu a podobne, ako pred rokom Juro Šurka, cítil stredne silný prievan. Popri meraní dvojica absolventov speleoškoly preliezla niektoré odbočky – komín nad Čiernym tobogánom a neskôr Ondrej aj s Máriom komín od bahnového polosifónu , pričom obe vetvy ostali nedolezené. Toto bude cieľom najbližšej akcie – doliezť odbočky, osadiť tam laná a zamerať ich. Cestou von sme ešte našli čas rozšíriť prielez zo starých častí do Hladinového dómu. Menšie kamene tvoriace zával nad prielezom sme ručne odkotúľali, sutinu premiestnili v kýbľoch a posledné tri nadrozmerné balvany presvedčili pomocou Hilti vŕtačky. Prechod je tak pripravený aj pre trénera. Celkovo v jaskyni počas soboty 28. 6. pôsobilo 11 ľudí: Eva Farkašovská, Jozef Gajdoš, Peter Holúbek, Miro Ivanický, Peter Magdolen, Ondrej Miklánek, Janko Naništa, Ján Obuch, Mário Olšavský, Matej Ševčík a Ján Tencer. Poslední sme vyšli von okolo ôsmej, večer sme ešte mierne oslavovali, premohli sme sa až do polnoci, aby sme ešte v úvode nedele šampanským oslávili Petra a Pavla. Nedeľa, ako to už býva zvykom, bola oddychová, čistili sme materiál a včasne poobede sa pobrali domov.

    Pri hodnotení merania s novým Distom treba poukázať na horšiu stabilizáciu prístroja – pri meraní z ruky sa lúč chveje a ak sme cielili na biely kruhový terčík s priemerom 5 cm, úspešné a rýchle zameranie je možné len do vzdialenosti 10-13 m. Pri väčších vzdialenostiach (mali sme zámeru vyše 19 m) je treba použiť väčší priemer terča – využili sme hliníkovú krabicu 30 x 20 cm. Tiež je vhodné zapisovať hlavné údaje z polygónového ťahu – toto pomôže pri počítačovom spracovaní, ak je v pamäti prístroja i v jednom meraní viacero ťahov. No a záverom čísla. Zamerali sme 91,2 m polygónu, čo dáva momentálnu dĺžku jaskyne 695 m, no hlavne sa zvýšila denivelácia na 100,66 m. Jaskyňa sa tak zaradila do hĺbkovej tabuľky k top 50 jaskyniam na Slovensku. Nie je to definitívny údaj, počas nasledujúcich akcií ešte nejaké metre do dĺžky i denivelácie pridáme.

Peter Magdolen

Fotogaléria: Denivelácia 100m v Sedlákovej diere