Bude mať Sedmička nový vchod?

22.08.2012 08:41

     Jaskyňa Sedmička patrí k stáliciam Borinského krasu s viacerými obdobiami aktivity a s tým súvisiacimi objavmi. Obdobie prvej polovici 90. rokov bolo v znamení objavovania a zameriavania labyrintových horných partií v tejto jaskyni. Po vyše 100 objavených metroch sme vtedy skončili vo Výstavnej sieni, odkiaľ stúpa smerom k povrchu mohutnejší komín a na opačnom konci siene je závalové pokračovanie s prievanom. Pre obtiažny prístup a rizikový charakter postupu v závale sa tu činnosť ukončila a aktivity sa presunuli na iné pracoviská. Avšak dnes s modernou technikou už uvažujeme o Výstavnej sieni ako o možnej pracovnej lokalite, musí sa ale vyriešiť prístup. Jednoduchšie, než dlhotrvajúce rozširovanie úžin so súvisiacou nevyhnutnou devastáciou sintrovej výzdoby, sa zdá otvoriť nový vchod. Preto sme túto nedeľu počas exkurzie pre troch záujemcov z laickej verejnosti odniesli do Výstavnej siene lavínový vysielač a umiestnili ho čo najvyššie v komíne. Po skončení exkurzie, ošetrení materiálu a prestávke na obed sme s druhým lavínovým vyhľadávačom prešli nad jaskyňu a skutočne sme po chvíli zachytili signál. Súvislým prehľadávaním sme našli miesto najbližšie k vysielaču; vyhľadávač tam ukazoval 13-14 m. Na tomto bode sme zatĺkli do zeme oceľovú lištu. Zaujímavé je, že na povrchu tu nič nenaznačuje jaskyňu a v pár metrov vzdialených dvoch depresiách už vyhľadávač ukazoval vzdialenosti 22-23 m. Vykopať 13 m je v silách bratislavských jaskyniarov, musíme sa však na novom pracovisku zhodnúť. Na akcii 19. 8. sa zúčastnili P. Magdolen a R. Nevařil.

 

P. Magdolen