2. víkend na Košariskách

14.01.2013 14:34

 

        V poradí už 3. tohtoročnú akciu na dno Starej gardy sme absolvovali piatok večer vo dvojici (Marcel a Csaba). Zrušili sme 2x2 12mm-ové diery, ktoré znamenajú uspokojujúci postup asi 0,4 metra v plazivke, ktorá skokom klesá tiež asi 0,4 metra. V pukline vidno ešte asi 1,5 metra dopredu a je v nej voda. Vody bolo na dne Gardy dosť, teplota vonku nestačila na to, aby voda pod snehom a ľadom zamrzla, a tak sme v poslednej studni na dne Gardy robili pod sprchou. Tento dážď spolu so zlým vetraním spôsobili, že plazivku sme poriadne ani nevypratali od kameňov.

 

        Sobotňajší deň bol venovaný návšteve jaskyne Pec, v ktorej bratia jaskyniari z Plaveckého Podhradia zaznamenali objav.

Účastníci: M. Adam, J. Ančák, P. Magdolen, M. Mikuš, P. Ševčík.

        Súčasne sa konala aj akcia v Starej Garde, kde sa pod vedením Ondreja Trávnika rozširovala plazivka z Merkaptánovej pukliny smerom k Žabiemu kolenu. Zrušilo sa desať 10mm-ových dier.

 

        V nedeľu sme upratovali, umývali náradie a materiál v skoro zamrznutej Whirlpoolke a skontrolovali výduch, ktorý nad Gardou cez týždeň objavil Ševo. Dohodli sme sa, že cez leto tomuto miestu venujeme pár akcií.

        Celkovo sa dá konštatovať, že nálada je na základni od začiatku roka dobrá, až vynikajúca, na pracovnú morálku sa sťažovať nedá a nič iné nám neostáva, len si priať, aby celý rok bol taký, aké boli prvé dva týždne.

Cs.I.