Zameranie lát pre omietku

Zameranie lát pre omietku