Zimný rozbeh pokračuje

31.01.2012 13:29

    Podobne ako v predchádzajúci víkend sa aj teraz uskutočnili tri akcie v troch jaskyniach. Tradične sme v sobotu zavítali na obľúbené pracovisko na dne Majkovej jaskyni. Tým, že sme boli piati, sa darilo súčasne vŕtať, vyťahovať materiál a aj ho ukladať dozadu do spodnej časti Učiteľskej pukliny. S dvoma baterkami sme vyvŕtali spolu 14 dier, čo je v Majkovej zatiaľ rekord. V šikmo uklonenej pukline sme tak postúpili jeden meter, pričom polovica dier bola určená na rozšírenie pracoviska. Pozitívnym javom je podlaha rozširovanej pukliny – tvoria ju kamene naukladané ako dlaždice a dajú sa vyberať. Celkovo sme vytiahli niečo vyše 40 vedier drviny. Ak budeme pokračovať takýmto tempom, tak po dvoch ďalších akciách nebude kam ukladať materiál. No možno sa otvorí pokračovanie kolmo nadol do Starej gardy. Šesťhodinovej pracovnej akcie sa zúčastnili: R. Antoška, Cs. Igaz, P. Magdolen, M. Mikuš, a O. Trávnik.
     Druhou pracovnou lokalitou bola v sobotu jaskyňa Vlčie jamy. Tomáš a Eva Ďurkovci tu pokračovali v oprave odvodňovacieho systému. V náročných zimných podmienkach v jaskyni inštalovali nový nátrubok a plechové objímky. Starú hadicu sa nepodarilo oslobodiť zo štrkového nánosu, takže v prácach sa ešte bude pokračovať.
    V nedeľu sme v súlade s plánom urobili ľahšiu akciu do Starej gardy. Cieľom bolo odstrániť hroziaci balvan nad rebríkom v Dóme netopierov. Do balvanu sme navŕtali dieru a zhodili ho dole. Pajsrom sme ešte dočistili okolie. Nakotvili sme lano nad očistené miesto, takže opäť sa dá bezpečne dostať do časti jaskyne s Fragmentom meandru. Odstránením jedného malého problému sme ale vytvorili druhý. Ako padali časti balvanu dole, strhli so sebou aj kamene v závale okolo hornej časti povrazového rebríka. Vytvoril sa tam pohodlnejší priechod, ale kamene a bloky, ktoré ostali, vyzerajú hodne labilné. Počkáme pár týždňov a ak blokovisko ostane bez zmeny, nainštalujeme tu fixný rebrík, aby sme sa vyhli kontaktu s voľnými blokmi. Tie ešte môžeme stabilizovať betónom. Keď už sme ukotvili lano, pobrali sme sa pozrieť aktuálny stav vo Fragmente meandra. Minulotýždňový odmäk tu spôsobil priesak povrchových vôd a naplnila sa tak nižšia časť vykopanej chodby vodou, že sa bez namočenia nedá prejsť na jej koniec. Zo začiatku chodby sme vzali aspoň jedno vedro, s motykou a čakanom, pretože najbližší rok tu nehodláme pracovať a náradie budeme potrebovať inde. Nedeľnej akcie sa zúčastnili: Cs. Igaz, P. Magdolen a M. Mikuš. Po východe z podzemia sme sa ešte prešli hore údolím a asi 500 m povyše si prezreli bobriu hrádzu a prichystané obhryzené stromy určené na ďalšiu výstavbu vodného diela.

P. Magdolen