V Rumunskej pukline po 25 rokoch

03.06.2013 12:46

Na prvú víkendovú akciu sme vyrazili už v piatok, krátko po príchode na základňu. Vyšliapali sme k jaskyni 60-teho výročia, ktorej sa momentálne najviac venuje Ondro Trávnik. Keďže miesto činu sa od vchodu jaskyne nachádza asi tak 10 metrov, často sme sa striedali pri práci a oddychovali sme pod stromami pri vchode jaskyne. Za niekoľko hodín práce sme postúpili o necelý meter. Puklina pokračuje ďalej (šírka je asi 15 – 20 cm) a vzduch na pracovisku sa relatívne dobre čistil.

Akcie sa zúčastnili: Csaba Igaz, Peter Magdolen a Ondrej Trávnik.

V sobotu po príchode Radka sme sa vydali do Bahennej chodby v j. Sedmička s cieľom zamerať ešte nezmapované časti jaskyne. Odprevadili nás aj Miro Potaš s priateľkou, no oni zostali na úrovni Veľkého dómu kvôli fotodokumentácií jaskyne. Cesta dole po Bahennej chodbe je zážitok, po odstránení starých drevených rebríkov je chodba miestami poriadne šmykľavá. Na úvod sme zamerali chodby smerom k Rumunskej pukline. K nej sme sa už všetci nedostali, vzhľadom na úžiny, z ktorých niektoré sú skutočne preliezateľné len na výdych. Nebol v nej nikto už 25 rokov (Peter to počas meraní zrátal). Stopy po jaskyniaroch tam neboli: za tých 25 rokov bola puklina určite aspoň raz zatopená. Prekvapila ma ale peknou výzdobou a čistotou zadných častí. Ide o relatívne vysokú, asi 4 metrovú chodbu, ktorej šírka však len málokde presahuje pol metra. Ukázali sa aj perspektívne miesta, kde by sa isto oplatilo udrieť. 

V tejto časti jaskyne je nezameraných odhadom ešte aspoň 20 metrov.

Po návrate z tejto časti sme zamerali ešte asi 10 metrový úsek smerom na Dujnič. Aj tu zostalo pár nezameraných metrov (ide o odbočujúcu chodbu), ale vzhľadom na podmienky (hlavne to neskutočné množstvo blata) sme veci zbalili a vysúkali sa hore po šmýkačke Bahennej chodby. Z jaskyne sme vyšli za šera, ale ešte pred zatmením sme sa stihli umyť v potoku.

Celkovo sa zameralo 32 metrov, pričom jaskyňa má momentálne 876 metrov. Podľa Radkových slov to bola zatiaľ najhoršia meračská akcia v Sedmičke.

Zúčastnení: Csaba Igaz, Peter Magdolen, Radko Nevařil.