Úspešný pokus o prechod jaskynným systémom Majkova- Stará garda

22.10.2013 08:40

Túto športovú akciu som sa chystal uskutočniť už oveľa skôr, no podarilo sa to až túto sobotu 19.10.2013 keď sa mi podarilo prehovoriť Petra, aby sa pridal. V zložení Andrej, Peter, a ja si otvárame  Gardu no nie ako vchod , ale ako budúci východ z jaskyne. Do podzemia vstupujeme cez Majkovu jaskyňu o  14:27 a cez prekopanú spojovaciu  chodbu sa o 15:00 dostávame do "Polnočného dómu" kam som priniesol "knihu návštev" do ktorej bol zaznamenaný prvý prechod jaskyňami. Nasledoval 10 minútový oddych a pokračovanie popri Kučeravých kvapľov cez "Sieň strachu", "Žabie koleno" ktoré už nieje to, čím bolo v minulosti, cez "Merkaptánku" až do "Veľkého dómu".  Sem prichádzame o 15:45 a takisto zanechávame hlbinnú knihu so záznamom o tomto prvom prechode. Na povrch vychádzame o 16:02. Prechod jaskyňami s malými prestávkami nám trval 95 minút. Zúčastnení: Dočolomanský R.,  Magdolen P., Spišiak A. 

 

Fotogaléria: Prechod jaskynným systémom Majkova - Stará garda