Úspešná zvuková skúška

16.01.2012 19:32

Už to vyzeralo, že pokus o akustické prepojenie jaskýň Stará garda a Majkova opäť odložíme. Hoci v stredu na schôdzi sa viacerí sľúbili na sobotňajšiu akciu, v piatok sme prišli na základňu len dvaja. A keď v sobotu ráno zatelefonovali dvaja kľúčoví jaskyniari, že prídu až na večer, akcia bola vážne ohrozená. Situáciu vyriešil príchod Kamila, ktorý prišiel presne o 11.00. Nechcelo sa mu čakať na zvyšok tímu a išiel po nich do Bratislavy. Takže už o druhej sme sa začali baliť do podzemia. Spoločne sme vyrazili zo základne a na ceste pri Jubilejnej jaskyni sme sa rozdelili na dve skupiny. Csaba s Ondrejom išli do Majkovej jaskyne, vzali aj vŕtačku s príslušenstvom. Predsa len sa dostanú na dno jaskyne skôr a čas využijú na zvyčajné rozširovacie práce. Trojica Marcel, Kamil a Peter išla do Starej gardy a mala hodinu na príchod do koncových častí v oblasti Polnočného dómu. To sa aj podarilo a v stanovený čas o 16.45 sme striedavo pískali, hulákali a počúvali. V Starej garde sme boli rozmiestnení  na troch miestach, ale rýchlo sme zistili, že spodná plazivka súvisí s Hnilou chodbou a človek je tam zbytočný, lebo Hnilá chodba je vyššie. Bolo to vlastne očakávané, veď aj lavínové vyhľadávače v Hnilej ukázali lepšie hodnoty. Presne v stanovený termín sme v Hnilej chodbe začuli tlmené zvuky. Postupne sme sa sem všetci traja presunuli a snažili sme sa nájsť najbližšie miesto. To bolo asi v polovici chodby. Po pol hodine sme dokázali aj rozumieť jednotlivým slovám. Cez skalu sme sa dohodli, že skúška je úspešná a ideme na povrch. Počas skúšky sme trocha pracovali na konci Hnilej chodby a odhádzaním kameňov sa podarilo postúpiť o 3 m dopredu do kaverny, kde sa dá otočiť. Nie je to však smer na prepojenie.
Ďalšie poznatky, získané pri akustickej skúške:
 - klopkanie kladivom do skaly  je veľmi dobre počuť, dobre sa šíri, avšak nedá sa určiť smer, odkiaľ zvuk prichádza.
- pískanie na píšťalkách rôzneho druhu je neúčinné, vysoké tóny veľmi rýchlo zanikajú. Hoci sme na jednej aj druhej strane pískali na kovových i plastových píšťalkách, tieto zvuky sme nepočuli
- dobre sa šíria hlboké tóny a v podstate aj ľudský hovor je v tichu počuť ako nezreteľné mrmlanie.
- na základe mapy a predchádzajúcich skúšok s lavínovými vysielačmi odhadujeme vzdialenosť, ktorú potrebujeme prekonať na 10 m. V ceste nie je kompaktný masív, ale križujúce sa úzke pukliny, ktoré bude treba prácne rozširovať.
       Skupina v Majkovej jaskyni využila čas na rozširovanie zvetranej chodbičky vľavo, tam však zvuk počuť nebolo. Použili pritom aj vŕtačku a vyvŕtali jednu dieru. Podľa nadviazaného kontaktu sa v budúcnosti jednoznačne sústredíme na šikmo klesajúcu puklinovú chodbu vybiehajúcu z dna doprava. Nezávisle sme vyšli von a stretli sme sa až na základni. Úspešné akustické prepojenie sme oslávili u Reného aj vlastnou hudobnou produkciou.
      V nedeľu sme uskutočnili len ľahšiu akciu – návštevu jaskyne P-5. V tejto jaskyni sme neboli už dobrých 10 rokov. Toto leto ju chcel navštíviť Martin Nýdr, ale nikam sa nedostal, keď vo vstupnej skruži bol padnutý vápencový blok. Vzali sme teda so sebou vŕtačku a presvedčovacie kladivo a išli na lokalitu. Vo vchode tvorenom šikmo uloženými betónovými skružami boli konáre a napadané lístie. To sme odstránili a skutočne bol ďalej prekážajúci balvan; vypĺňal polovicu profilu. Kladivom sme ho trochu posunuli, ale nerozbili. Už sme chceli nasadiť vŕtačku a dať do neho dieru, keď sa podarilo z neho kus odbiť a potom sa dal posúvať nižšie, až prepadol pod skruže do menšej kaverny. Tam sa dalo pohodlne zaháňať. Kameň sme rozbili a zlomky uložili po stranách kaverny. Cesta dolu bola voľná. V dvojici sme si prezreli jaskyňu. V podstate sa tu nič nezmenilo. Zaujímavosťou bol netopier, lebo doteraz sme tu tieto tvory nepozorovali. Jaskyňou preteká voda, ale dá sa prejsť väčšinou priestorov. Do úplného dna nám chýbalo 1-2 m, tam už voda vadila. V lete za pekného počasia môžeme upraviť koryto potoka na povrchu, čím by bolo v jaskyni sucho a prípadne by sme mohli aj rozšíriť koncové úžiny.
Akcie v sobotu sa zúčastnili: Marcel Adam, Kamil Budínsky, Csaba Igaz, Peter Magdolen a Ondrej Trávnik. V nedeľu: Csaba Igaz, Peter Magdolen (dnu), Marcel Adam a Ondrej Trávnik (povrch).
P. Magdolen

 

Fotogaléria: Úspešná zvuková skúška