Údržbové a prípravné práce v Garde

25.02.2014 18:30

    Hektickú situáciu po predchádzajúcich objavoch je vhodné mierne upokojiť a venovať sa menej populárnym, no rovnako užitočným prácam v jaskyni. Keď jaskyniari minulú sobotu vyšli neskoro večer zo Starej gardy natoľko unavení, že už ani nešli do krčmy, tak padlo rozhodnutie niečo s tým urobiť. Konkrétne upraviť prístupovú trasu k novoobjaveným častiam tak, aby sme zbytočne nestrácali sily predieraním sa úžinami. Túto sobotu sme teda začali  prechodom z Hilti pukliny do zarúteného blokoviska, kde sme rozmenili dva veľké balvany a odstránili prekážajúci roh v úzkom ohybe. Pokračovali sme v sprístupnení prechodu do Hosťovskej a aj prechod do klesania ďalej. Úžinu za klesaním sme rovnako odstránili. Napokon aj úzku časť, kde klesanie prechádza do vzostupnej časti s následným záverečným prielezom do Dómu v prechode. Spolu sme na celom tomto úseku použili 13 dier a úsek považujeme za uspôsobený. Navrhujem ho celý pomenovať Hosťovská chodba. Ostáva snáď ešte rozšíriť studňovitú časť Hilti pukliny a potom vybrať, či rozbiť kamene v stúpaní.

      Súčasne so sprístupňovacími prácami, kde sme stačili dvaja, prebiehali aj prípravné práce k zameraniu najnovších objavov. V partiách za Nádejným dómom pôsobili Peťo a Ondro a osadili všetky prichystané fixné body (ešte stále klasické hmoždínky s priemerom 5 mm v počte 15 ks), pričom sa dostali až na koniec objavených častí. Ako skončili s osádzaním bodov, Peťo, ktorý bol nachladnutý sa pobral von a Ondrej ostal rozširovať úzke miesta v objavoch kladivom. Medzičasom prišiel Marcel, ktorý sa k nemu pridal. V závere akcie sme sa všetci stretli v Dóme v prechode a keďže ešte bola energia v Hilti vŕtačke, odstránili sme prekážajúce balvany v chodbe za kuňou lebkou. Zaznamenali sme tu postup 10 m do mierne stúpajúcej plazivky uzavretej  sedimentmi. Je jasné, že objavovanie nekončí a snáď pridáme ďalšie metre aj na budúcej akcii, primárne určenej k domeraniu februárových noviniek. Prác v jaskyni Stará garda sa dňa 22. 2. 2014 zúčastnili: M. Adam, P. Magdolen, O. Miklánek, R. Nevařil a P. Ševčík. Síl na večernú návštevu pohostinného zariadenia nám ostalo dosť.

P. Magdolen

 

Fotogaléria: Údržbové a prípravné práce v Garde